När startades euron?

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att veta hur och när euron lanserades.

Euro lanserades den 1 januari 1999 i enlighet med det schema som anges i Maastrichtfördraget. Elva av femton medlemsländer i Europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) uppnådde Maastrichtkonvergenskriterierna oåterkalleligt kopplade sina inhemska valutor till Euro den 31 december 1998.

Euron är den gemensamma valutan som delas av (för närvarande) 18 av Europeiska unionens medlemsstater, som tillsammans utgör euroområdet. Införandet av euron 1999 var ett viktigt steg i den europeiska integrationen: mer än 333 miljoner EU-medborgare använder nu den som sin valuta.

När euron lanserades den 1 januari 1999 blev den nya officiella valutan i elva medlemsstater, som ersätter de gamla nationella valutorna - som Deutschmark och franska francen - i två steg. Först infördes euron som en bokföringsvaluta för kontantlösa betalningar och redovisning, medan de gamla valutorna fortsatte att användas för kontantbetalningar.

Sedan den 1 januari 2002 har euron cirkulerat i fysisk form, som sedlar och mynt. Euron är inte valutan i alla EU-medlemsstater. Två länder (Danmark och Förenade kungariket) har undantagsklausuler i fördraget som undantar dem från deltagande, medan resten (flera av de nyligen anslutna EU-medlemmarna plus Sverige) ännu inte uppfyller villkoren för att anta den gemensamma valutan .

Vilka länder har antagit euron - och när?

1999: Belgien, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Finland

2001: Grekland

2002: Införande av eurosedlar och mynt

2007: Slovenien

2008: Cypern, Malta

2009: Slovakien

2011: Estland

2014: Lettland

Omräkningskurserna mellan euro och valutorna i de medlemsstater som väljer euron som trädde i kraft sedan 1 januari 1999 är följande: 1 Euro = 40, 3399 Belgiska franc; 1.95583 tyska markeringar; 166.386 spanska pesetas; 6, 55957 franska francs; 0, 787564 Irländska punt; 1936.27 italiensk lira; 40, 3399 luxemburgska franc 2.20371 holländska guilders; 13.7603 österrikiska schillings; 200.482 portugisiska escudos; 5, 94573 finska markkas.

Euron utfärdas och administreras av ett europeiskt system för centralbanker (ESCB) som består av Europeiska centralbanken (ECB) och 11 nationella centralbanker (NCB) som fastställer penningpolitiken och kan ensam tillåta utfärdande av eurosedlar.

Euro handlades ursprungligen i form av elektronisk valuta. Euro sedlar och mynt sätts i omlopp den 1 januari 2002 och cirkuleras tillsammans med de tidigare nationella valutorna (gamla valutor). Euro blev det enda lagliga betalningsmedlet i de elva länderna den 1 juli 2002.