Skillnad mellan försöksbalans och balansräkning

Följande är skillnaderna mellan försöksbalans och balansräkning:

Försöksbalans:

(i) Försöksbalans är ett uttalande som visar debet- och kreditbalanserna för alla stora bokslutskoncerner som vid ett visst datum. den innehåller saldon av personliga, reella såväl som nominella konton.

(ii) Syftet med att förbereda provbalansen är att testa den aritmetiska noggrannheten i bokföringen.

iii) Försöksbalansen är beredd mycket oftare; Den kan vara förberedd veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. Det är klart förberedt i slutet av räkenskapsåret innan du utarbetar slutkonton.

(Iv) Försöksbalans är endast för internt bruk.

Balansräkning:

(i) Balansräkning är ett redogörelse för företagets tillgångar och skulder som vid ett särskilt datum, Den innehåller endast personliga och reala konton.

(ii) Balansräkningen är beredd att visa den finansiella ställningen som vid ett visst datum.

(iii) Balansräkningen är huvudsakligen endast beredd vid räkenskapsårets slut.

(iv) Balansräkning är upprättad för internt bruk såväl som extern användning balansräkning är alltid en del av publicerade konton.