Ekologiska pyramider: Korta anteckningar om ekologiska pyramider

Ekologiska pyramider: Korta anteckningar om ekologiska pyramiderna!

Ekologisk pyramid är ett unikt koncept för grafisk representation o antal, biomassa och energi av de successiva trofiska nivåerna i ett ekosystem.

Image Courtesy: en.academic.ru/pictures/enwiki/84/Trophiclevels.jpg

Det sker gradvis minskning av antal, biomassa och energi från organismer från produktionsnivå till konsumentnivå.

1. Pyramider av nummer:

Det representerar antalet individer i olika trofiska nivåer av livsmedelskedjan per arealområde vid vilken tidpunkt som helst

2. Pyramid av biomassa:

Ordet biomassa betyder den totala vikten av levande materia per enhetsarea vid en given tidpunkt. I varje ekosystem minskar biomassan från producentens nivå till konsumentnivå.

Gräs → Mus → Snake → Hawk

Växter Kaninrev → Lion

3. Pyramid av energi:

I varje ekosystem strömmar energin från producentnivå till konsumentnivå. Vid varje trofisk nivå förloras betydande del av energi. Därmed minskar mängden energi från producentnivå till konsumentnivå.