Skillnad mellan jordens primära och senaste atmosfär

Några av skillnaderna mellan jordens primitive och senaste atmosfär är följande:

Primitiv atmosfär:

1. Det reducerade atmosfären (utan fri syre).

Image Courtesy: en.wikipedia.org/wiki/File:Top_of_Atmosphere.jpg

2. Den vanligaste delen var väte.

3. Det hade inget ozonskikt, därför uppnådde ultraviolett strålning fritt jorden.

4. Det var väldigt varmt.

5. Det var gynnsamt för livets ursprung. Det möjliggjorde kemisk utveckling.

Senaste atmosfären:

1. Det är oxiderande (med fri syre) atmosfär.

2. Den har cirka 20, 95% syre och mindre än 0, 04% väte.

3. Det har tjockt ozonskikt som förhindrar att ultraviolett strålning når jorden.

4. Den har måttlig temperatur.

5. Det är inte gynnsamt för livets ursprung. Det tillåter inte kemisk utveckling.