Fördelar och nackdelar med konsumentens samarbetsaffärer

Fördelar och nackdelar med konsumentens samarbetsaffärer!

Fördelar med konsumenternas samarbetsaffärer:

(1) Eftersom värdet på aktierna i ett kooperativt samhälle är begränsat lockar det många människor.

(2) Samhällets kontroll och förvaltning är demokratisk.

(3) Dessa samhällen leder till eliminering av mellanhänder.

(4) Eftersom kontrollen och förvaltningen av samhället befinner sig i medlemmarnas händer säkerställs det bättre kvalitet på varor till medlemmarna.

(5) Reklamkostnader är begränsade.

(6) Kooperativa samhällen är mycket användbara för att införa och utveckla ledningsförmåga bland medlemmarna.

(7) Ekonomier av storskaliga inköp utnyttjas av samhällena.

(8) Samhällena hjälper medlemmarna att anpassa sina familjebudgetar till sina inkomster.

Nackdelar med konsumentens samarbetsaffärer:

Följande är de största nackdelarna hos konsumenterna samarbetsaffärer:

(1) Samhällen drabbas vanligtvis av otillräckliga finanser, eftersom majoriteten av medlemmarna i samhällena är från medelklass- eller låginkomstgruppsmänniskor.

(2) De flesta medlemmarna har inte rätt ledningsförmåga och utbildning, så att de inte kan hantera samhällets affärer ordentligt.

(3) Medlemmarna får inte vara lojala och ärliga som har negativa konsekvenser för samhällenas funktion.

(4) Eftersom kapitalet kan återkallas av medlemmarna när som helst är detta väldigt skadligt under perioder av depression och slöhet i affärsverksamheten.

(5) Det saknas reklam och försäljning som resulterar i mindre försäljning.