6 Viktiga skillnader mellan samarbete och konkurrens

De viktigaste skillnaderna mellan samarbete och konkurrens är följande:

Samarbete är en associerande eller integrerad social process och (Konkurrens är en sönderdelande eller dissociativ social process. Även om dessa processer är universella skiljer sig de från varandra i följande punkter.

Samarbete:

1. Samarbete är en process för att samarbeta för gemensamma belöningar.

2. Kvaliteter som naturmedvetenhet, förståelse, hjälpsamhet och osjälvisk attityd är nödvändiga för samarbete.

3. Samarbetet är obegränsat. För att man kan gå i någon utsträckning för att hjälpa andra.

4. Samarbete är alltid fördelaktigt eftersom det normalt ger positiva resultat.

5. Samarbete ger tillfredsställelse och tillfredsställelse för människor.

6. Lösningen för många internationella problem och tvister som ges av samarbetet är högre.

Konkurrens:

1. Konkurrens är en process där personer eller grupper kämpar för något mål eller slut.

2. För konkurrens självförtroende, starka strävanden, äventyrsandan och beredskap att lida och kämpa behövs.

3. Konkurrensen har begränsningar eftersom den är bunden av normer.

4 Konstruktiva tävlingar är alltid fördelaktiga men okontrollerad tävling är alltid skadlig eller farlig.

5. Konkurrens kan leda till tillfredsställelse och missnöje.

6. Konkurrensen kan bidra till såväl socioekonomiska framsteg som allmänna välfärd, men det finns ingen chans att lösa internationella problem och tvister.