Hur man beräknar totala löner under Bedeax Plan?

Läs den här artikeln för att lära dig om beräkningen av den totala lönen under Bedeax Plan!

Under denna metod är tidslönen försäkrade och som Hayne planen innebär det att man ställer in standarduppgiften när det gäller "B" eller "poäng", vilket innebär att standardarbetet ska utföras på en minut. Standarden är naturligt inställd efter noggrann tids- och rörelsestudie. Arbetet som förväntas bli gjort uttrycks alltid som 60 x B x antal timmar.

Standard tid (i timmar) bestäms också genom att dividera de intjänade poängerna med 60. Arbetet med dålig kvalitet elimineras automatiskt eftersom inga poäng skulle tilldelas för det. Både standardtid och aktuell tid uttrycks i punkter eller "B".

Sparandet (skillnaden mellan standardtid och aktuell tid, eller skillnad mellan förtjänst B och verklig B dividerad med 60) fördelas, 3/4 till arbetstagaren och 1/4 till ledning. Antalet B-poäng som "produceras av en arbetstagare och det premie som han tjänar uppläggs dagligen så att han kan veta vad han förtjänat den föregående dagen.

Illustration:

En fabrik ersätter sina anställda enligt Bedeax Plan.

Följande uppgifter är tillgängliga:

Tid tillåten 600 B's; Tid som togs 480 B (minuter); Betygsätt Rs. 1, 20 per timme, Beräkna total lön.