Beräkning av ränta med hjälp av periodisk balansmetod

Hur man beräknar ränta med hjälp av periodisk balansmetod (med illustration) - Besvaras!

Enligt denna metod beräknas ränta efter varje transaktion. Banker och postkontor antar denna metod. Efter varje inmatning registreras balansbelopp samt antal dagar. Dagen räknas från datumet för en transaktion till dagen för nästa transaktion.

Alternativt kan du ta reda på debettotalerna och kredittotalerna för produktkolumnerna och multiplicera sedan produkterna med deras respektive räntor. Ränta beräknas för en dag eller en månad @ 1% på saldot. Skriv räntan på den större produktsidan.

Följ de två illustrationer som beskrivs nedan:

Illustration 1:

Herr Mohan öppnade ett löpande konto hos den indiska banken den 1 januari 2005 och deponerade Rs 7.000.

Hans inlåning under perioden var:

Beräkna ränta @ 10% pa på kundens saldobalanser och 6% pa på kreditbalanser och stäng kontot den 30 juni 2005.

Lösning:

Illustration 2:

Från följande förbereda ett konto nuvarande av A till B debiterar ränta på debiteringar @ 12% och på krediter @ 8% pa:

Lösning: