Venture Capital: Betydelse, Egenskaper, Fördelar och Nackdelar

Menande:

Detta är en mycket viktig finansieringskälla för ett nytt företag. Här ges pengar av investerare för att starta ett företag som har en stark potential för hög tillväxt och lönsamhet. Leverantören av riskkapital ger också ledarskap och tekniskt stöd. Venture kapital är också känt som riskkapital.

Egenskaper av Venture Capital:

Venture Capital har följande funktioner:

1. Venture kapitalinvesteringar görs i innovativa projekt.

2. Förmåner från sådana investeringar kan realiseras på lång sikt.

3. Leverantörer av riskkapital investerar pengar i form av eget kapital.

4. Eftersom investeringar sker genom eget kapital deltar leverantörerna av riskkapital i företagets ledning.

Fördelar med Venture Capital:

Fördelarna med riskkapital är följande:

jag. Nya innovativa projekt finansieras genom riskkapital som generellt ger hög lönsamhet på lång sikt.

ii. Förutom kapital ger riskkapitalet värdefull information, resurser, tekniskt bistånd etc. för att göra affärer framgångsrika.

Nackdelar med Venture Capital:

Nackdelarna med riskkapital är:

jag. Det är en osäker finansieringsform.

ii. Dra nytta av sådan finansiering kan realiseras endast på lång sikt.