Typer av konton i fonder flöden

Läs den här artikeln för att lära dig om de två viktiga typerna av konton i fondflöden, dvs. nuvarande och löpande konton.

För att förstå flödet av medel är det väsentligt att klassificera olika konton och balansposter i nuvarande och icke aktuella kategorier. Nuvarande konton kan antingen vara omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder. Omsättningstillgångar är de tillgångar som i normal affärsverksamhet kan eller kommer att omvandlas till kontanter inom en kort period av normalt ett räkenskapsår.

Kortfristiga skulder är de skulder som är avsedda att betalas i normal affärsverksamhet inom en kort period av normalt ett räkenskapsår av de aktuella tillgångarna eller företagets intäkter.

Följande är listan över nuvarande eller rörelsekapitalkonton: