Handelskrediter: Betydelse, egenskaper, fördelar och nackdelar

Menande:

Handelskrediter är en viktig extern källa till rörelsekapitalfinansiering. Det är en kortfristig kredit som förlängs av leverantörer av varor och tjänster i normal drift, till en köpare för att öka försäljningen. Handelskredit uppstår när en leverantör av varor eller tjänster gör att kunderna kan betala varor och tjänster vid ett senare tillfälle. Kontanter betalas inte omedelbart och utbetalning utgör en finansieringskälla.

Funktioner av Trade Credit:

Funktionerna för handelskrediter ges nedan:

1. Det finns inga formella rättsliga instrument / skulders kvitto.

2. Det är ett internt arrangemang mellan köparen och säljaren.

3. Det är en spontan finansieringskälla.

4. Det är en dyr finansieringskälla, om betalning inte sker inom diskonteringsperioden.

Fördelar med Trade Credit:

Fördelarna med handelskrediter är:

1. Det är lätt och automatiskt källa till kortfristig finansiering.

2. Det minskar kapitalkravet.

3. Det hjälper företagets fokus på kärnverksamhet.

4. Det kräver ingen förhandling eller ett formellt avtal.

Nackdelar med handelskredit:

Liksom andra finansieringskällor är handelskredit också förknippad med vissa nackdelar, vilka är följande:

jag. Handelskredit är endast tillgänglig för de företag som har en bra rekord om återbetalning tidigare.

ii. För ett nytt företag är det mycket svårt att finansiera rörelsekapital genom handelskredit.

III. Det är väldigt dyrt om betalning inte görs på förfallodagen.