Registrering av bokföringstransaktion i Bill Book

Där många räkningar är ritade och mottagna är det besvärligt att göra journalposter. Därför är det lämpligt att spela in dem separat i en särskild dotterbok.

Illustration:

Ange följande transaktioner i betalningsbara bokar och fakturor som kan betalas:

Mohans gäldenärer och borgenärer den 1 januari 2004 var:

Debitorer - Krediter

A-Rs 1000 - D-Rs 1000

B-Rs 1000 - E- Rs 500

C-Rs 1 900 - F-Rs 600

Följande fakturatransaktioner ägde rum i januari 2004:

Jan. 10 Mr A: s godkännande för Rs 1.000 till 3 månader betalas vid Punjab Bank (nr 103)

15 jan. Godkännande av Mr. X för Rs 1 100 daterad 20 december, 2003 för 2 månader skickad av B, betalas vid Indian Bank (nr 104)

Jan 18 Mr C: s acceptans för Rs 1.900 vid 2 månader betalas på Canada Bank (nr 105)

19 jan Herr A: s godkännande skickades till Herr D

20 januari Bill nr 104 och 105 diskonterade med bankirer.

21 jan Mohans godkännande för två månader för Rs 500 skickad till E (nr 51)

21 jan Mohans godkännande för tre månader för Rs 600 skickad till F (nr 52)