Toppflöde: Definition och faktorer som påverkar det (med diagram)

Läs den här artikeln för att lära dig om definitionen av toppflöde och faktorer som påverkar det.

Definition av toppflöde eller maximal avloppshastighet:

Från början av regnet börjar ytan avrinningen bidra till sin naturliga dränering. Antag att ett avlopp av avloppet vid terminalen är under övervägande. I det tidiga skedet av regnstormen får endast en del av avrinningen av den aktuella punkten regnet och följaktligen är flödeshastigheten mindre.

Men som tiden går mer och mer en del av avrinningsbidragarnas avrinning till den punkten. Efter att ha nått ett maximalt värde minskar bidraget igen på det motsatta sättet efter att regnet stannar. Processen kan väl förstås med hjälp av denna storms hydrograf som visas i figur 5.1.

Den maximala utsläppsnivån under avloppsperioden som orsakas av en storm kallas ett "toppflöde". Informationen om toppflöden och tillhörande volym avrinning under olika översvämningar som har observerats tidigare kan följas av analysen av de observerade urladdningsdata och avrinningshydrografer. Uppskattningen av toppflödet som sannolikt kommer att upplevas i framtiden är mycket viktigt för konstruktion av byggnader som ska byggas över floden.

Uppskattningen av toppflöde och volymen av avrinningen kan göras med användning av olika empiriska formler, enhetshydrografteori eller sannolikhet för förekomst av översvämningar baserade på frekvenskoncept.

Faktorer som påverkar toppflöde:

Faktorer som påverkar toppflödet kan delas upp i två kategorier:

en. Basin egenskaper, och

b. Storm egenskaper.

(a) Baskarakteristik:

I bassängegenskaper kan vi gruppera följande:

1. Storlek och form av ett bassäng:

Fläktformat avrinningsområde ger mer mängd avrinning. I detta skede kan det också konstateras att fläktformat upptag ger större topp. Orsaken till det är att små bifloder av fläktformat avlopp möter huvudavloppet nästan på samma plats för att ge maximal utsläppsgrad. Omvänt bärnstensformat upptag ger mindre topp.

2. Geografiskt läge i ett bassäng:

Om ett område är kuperat eller på backarna av kullar, blir toppen större.

3. Orientering av ett bassäng med hänsyn till stormmönster:

Om stormmönstret är sådant att det täcker upptaget helt. Fig 5.2 (a), avrinningen och följdriktat toppflöde blir större.

4. Topografi av ett bassäng:

Om lutningen på ett bassäng är brant så kommer toppflödet att vara högt.

5. Geologi i ett bassäng:

Om bassängen är sådan att den har högsta karm av stenigt lager, kommer toppflödet att vara högt eftersom förlusterna blir mindre. Om det finns sprickor eller sprickor i stenig säng så blir förluster mer och toppflödet blir mindre.

6. Typ av vegetabiliskt skydd:

Om bassängen är täckt med stora träd blir avdunstningen och absorptionsförlusten blir mindre och toppen blir hög. Om bassängen är täckt med gräs och små buskar, kommer det att hindra avrinningen och toppen kan vara låg.

7. Omfattning av arealhållande:

Om det finns lokala fördjupningar i bassängen kommer avrinningsvattnet att avlyssas och toppflödet kommer att minskas.

(b) Stormegenskaper:

I stormegenskaper kan vi inkludera följande punkter:

1. Intensitet av nederbörd:

Om regnfallet är högt är toppflödet också högt.

2. Stormens varaktighet:

Om stormen varar längre, förlängs toppflödet också.

3. Stormens fördelningsmönster:

Om stormen är sådan att den täcker hela bassängsområdet kommer toppflödet att bli större.

4. Stormriktning:

Om storm eller regn går ut från utloppet inåt (bild 5.3 (b)), kommer regnet som har inträffat nära utloppet att passera genom uttaget innan vattnet från det längsta området når uttaget. Om en storm går vidare till utloppet, då när regnet faller längst bort, når stormen också utloppet. Nu bidrar lokal nedbörd och avrinning från avlägsna områden vatten till den punkten samtidigt för att ge högt toppflöde.