Hur man beräknar bruttoresultat och bruttoförlust?

Handelskonto är berett för beräkning av bruttovinst eller bruttoförlust. Bruttovinst eller bruttoförlust är skillnaden mellan "försäljningskostnaden" och "försäljningen". I redovisningsprinciper är bruttoresultatet överskottet av intäkterna över försäljningskostnaden.

Detta uttalande kan uttryckas i form av följande ekvation:

Bruttoresultat = Försäljning - Kostnad för sålda varor

(eller) Bruttoresultat + Kostnad för sålda varor = Försäljning

Illustration 1:

Ett företag hade öppnat lager av Rs. 5 000 den 1 april 2005.

Följande transaktioner ägde rum under året:

Illustration 2: