Ekosystem: Anteckningar om ekosystemets typer, funktioner och struktur

Ekosystem: Anteckningar om ekosystemets typer, funktioner och struktur!

Typer av ekosystem:

Typer av ekosystem är i stort sett indelade i två typer:

1. Naturligt ekosystem:

Ekosystem som fungerar automatiskt under naturliga förhållanden.

Image Courtesy: cwcbiology.wikispaces.com/file/view/ecosystem.JPG/30476756/ecosystem.JPG

2. Artificiellt ekosystem:

Ekosystem som styrs och manipuleras av människor.

Funktioner av naturligt ekosystem :

Ekosystemets funktion kan studeras under tre huvuden:

1. Trofisk nivåinteraktion:

Erbjudanden med hur medlemmarna i ekosystemen är kopplade utifrån näringsbehov.

2. Ekologisk Succession:

Det handlar om förändringar i funktioner / medlemmar i ett ekosystem över en tidsperiod.

3. Biogeokemi:

Det fokuserade på cykling av väsentliga material i ett ekosystem.

Struktur av ett ekosystem :

Ekosystemets struktur består av två komponenter:

1. Biotisk komponent eller levande komponent.

2. Abiotisk komponent eller icke levande komponent.