Topp 6 Karaktäristika för ansvarsskyldighet

Följande är de grundläggande egenskaperna eller egenskaperna hos ansvarlighet som visar sin natur:

1. Ansvar kan inte delegeras:

Ansvarligheten kan inte delegeras som i fråga om ansvar. Även om den överordnade delegerar sitt ansvar till sina underordnade står han fortfarande ansvarig för sina överordnade.

2. Ansvarligheten kan inte minskas:

Överordnade är ansvariga för underordnade handlingar. Med andra ord, genom att delegera sin auktoritet, kan den överordnade inte minska hans ansvarighet.

3. Ansvar är alltid uppåt:

Myndighet och ansvar går alltid nedåt och ansvarsskyldigheten går uppåt. En underordnad är ansvarig för chefen ovanför honom.

4. Ansvaret är enhetligt:

Ansvarligheten är alltid enhetlig. En underordnad bör vara ansvarig för endast en chef. Om han görs ansvarig för mer än en chef kommer det att finnas en förvirring och friktion. Olika chefer kan ge sina egna beställningar och förvänta sig olika framträdanden. Så det är viktigt att en underordnad är ansvarig för endast en chef.

5. Ansvarsstandarder:

Ansvaret och ansvaret bör vara exakt fixat för att se om den tilldelade uppgiften är klar eller inte. Det bör finnas specifika standarder för att bedöma ansvarsskyldigheten.

6. Ansvarets omfattning:

Underordnadens omfattning beror på omfattningen av ansvaret som tilldelats och myndigheten delegerad till honom. Det betyder att underordnade är ansvariga endast för de handlingar som görs av dem inom gränserna för deras auktoritet.