Säljare: Position och funktioner utförd av en säljare

Säljare: Position och funktioner utförs av en säljare!

En säljare är en viktig försäljningschef position som upprätthåller en viktig länk mellan ett företag och kunder, samhälle, distributörer, återförsäljare och andra. En rollens roll spelas som följer.

Diagnostisk:

Det innebär att en säljare undersöker och hittar orsaken till ett problem, det vill säga varför en kund ofta byter ett varumärke eller varför en kund är lojal mot ett visst varumärke.

Analytiker:

En säljare analyserar kundbehov och marknadstrender och identifierar kopplingarna.

Exempel:

En bonde föredrar en motorcykel jämfört med en scooter, så marknadsförare måste segmentera medelklassen för olika typer av motorcyklar.

Informationsleverantör:

En säljare är också en intelligent agent. Han håller ledningen informerad om någon väsentlig utveckling inom sitt territorium, dvs någon strategisk förändring av konkurrent etc.

Strateg:

En säljare som står i spetsen för säljorganisationen kan beordra tid och färdplaner för säljorganisationen.

Till exempel:

En säljare kan vid tidpunkten meddela en prisförändring på sitt territorium på ett sådant sätt att det ger honom maximal nytta. På samma sätt utvecklar en strategi för att sälja till en aggressiv kund rollen som en säljare.

Taktiker:

Han är en taktiker i den meningen att han (eller hon) utvecklar taktik för att vinna över kunden eller förbättra fördelningen av distributören / återförsäljaren. En taktik är en kortsiktig handlingsplan och ingår i en strategi, som är ett långsiktigt koncept.

Byta agent:

En säljare fungerar som ett byte agent på sitt territorium. För det är han som introducerar nya produktidéer och påverkar livsstilar och konsumtionsmönster genom att göra nya produkter och tjänster tillgängliga på territoriet och påverka uppfattningen av chefen att acceptera och rekommendera samma till andra säljare.

Således är det moderna samhället mycket tack vare försäljare, för det är de som hjälper till att uppgradera livsstil och livskvalitet. Försäljningsprocessen eller Försäljningsteorierna som säljarna beror på är Stimulus-Response Theory, Produktorienterad Försäljning och Nödvändighetsteori.

Övriga funktioner Förberedd av en säljare:

(a) Linjefunktioner:

jag. Uppnår försäljningsvolymen

ii. Ansvarig för ökad marknadsandel

III. Ansvarig för organisationens lönsamhet

iv. Närvarar till kundtjänst.

(b) Personalfunktioner:

jag. Ger assistans för warehus In charge

ii. Ger hjälp till transportavdelningen

III. Ger hjälp till produktionsavdelningen angående produktkunskap och kunskaper om specifika kunder.

c) Linje och personalfunktioner:

jag. Hjälper generalsekreteraren med försäljningskostnader, marknadsinformation och information om konkurrenter

ii. Hjälper företagsledning med avseende på produktutveckling, diversifiering och information om marknad och konkurrenter.