Produktdiversifiering: En företags begränsningar för att genomföra tillägg av en ny produkt

5 Begränsningar av ett företag att genomföra tillägg av en ny produkt (produktdiversifiering) är följande: a) Gemensam användning av infrastruktur b) Goodwill Advantage c) Gemensam produkt d) Kvalitetsråvara (e) Kvalitetsdistributionskanal.

a) Gemensam användning av infrastruktur:

Det kan finnas fall där tillsatsen av en ny produkt främst beror på att den använder gemensamma anläggningar och därför inte lägger till mycket för kostnaderna.

Exempel:

Järnvägar som har vissa nya frakt- eller passagerartjänster eller sockerfabriker som beslutar att ha ett destilleri.

(b) Goodwill Advantage:

Många gånger kan ett välrenommerat företag lägga till sin produktlinje främst med tanken på att krossa sin redan befintliga goodwill på marknaden. Exempelvis började Godrej producera Almirah & Kontorsmöbler efter att de förvärvade goodwill i Locks & Refrigerator-verksamheten.

c) Gemensam produkt:

Ibland sker expansion i produktlinjen eftersom företaget kan besluta att lägga till en produkt vars gemensamma produkt redan finns i produktlinjen.

Till exempel kan ett företag som tillverkar stötdämpare för bilar också lägga till sina produktlinjevaror som växellådor, packningar etc.

(d) Kvalitetsråvara:

Det är också möjligt att ett företag som är kvalitetsmedvetet kanske inte hittar kvalitetsråvaror eller kan hitta den endast i tillräcklig mängd. Företaget går därför in i produktionen av kvalitetsråvara.

Alternativt kan ett företag producera två kvalitetsvaror-den överlägsen med hjälp av kvalitetsråvara och sämre med råmaterial av understandard. Det kan då namnge produkterna olika.

(e) Gemensam distributionskanal:

Det kan finnas fall där olika produkter kan hanteras via samma reklammedia eller distributionskanaler. Tillägg av en produkt under dessa förhållanden lägger inte mycket till kostnaden för företaget. Om en produkt kan hanteras av samma FoU-anläggningar eller har gemensamt råmaterial, kan företaget likaså vara fördelaktigt att lägga till den nya produkten i produktlinjen.