Hur man mäter befolkningens växthastighet?

Tillväxten av befolkningen kan mätas på följande sätt:

Tillväxten av en befolkning uttrycks som antalet individer genom vilka befolkningen ökar dividerat med den tid som förflutit medan denna befolkningsökning ökar:

Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Korean_youth_on_Pyongyang_street.jpg

Tillväxt (r) = antal födda (b) - antal dödsfall (d) / genomsnittlig befolkning i tidsintervall

Den faktiska förändringen i befolkningsantalet (ΔN) över en tidsperiod (Δt) är lika med rN (Δ är den enhet som ändras). Detta kan skrivas ΔN / Δt = rN eller med hjälp av symbolerna för beräkningarna kan förändringshastigheten för populationen vid vilken tidpunkt som helst (dN / dt) uttryckas dN / dt = rN. Detta motsvarar att man säger att antalet individer vid någon godtycklig tid t, eller Nt, är relaterad till antalet individer i början, N 0, med ekvationen Nt = N 0 er t . Där e = 2, 71828 ..., basen av de naturliga logaritmen.

Om r är konstant kommer tillväxten av befolkningen att vara exponentiell. Om r är positiv (b> d) visar populationen en exponentiell ökning till obestämd densitet och om r är negativ (b

Det finns emellertid många fall där förhållandena är sådana att b är väsentligen stor än d under en tidsperiod, varefter förhållandena förändras så att d blir mycket större än b. Svaren av populationer till variationer av detta slag är en exponentiell "befolknings explosion" under befintliga förhållanden, följt av en "krasch" när förhållandena förändras.

Diatompopulationer i Lake Michigan, USA, genomgår till exempel sådana exponentiella ökningar vid olika årstider, utlöst av variationer i abiotiska faktorer i sjön, följt av lika snabba nedgångar.