5 sätt där abiotiska miljöfaktorer påverkar organismer fysiologiskt

Sätt där abiotiska miljöfaktorer påverkar organismer fysiologiskt!

Miljöfaktorerna är inte konstanta. De fluktuerar temporärt och geografiskt, och belastningen på djur som härrör från dessa miljöförändringar påverkar vår biosfärs komplexa biotiska struktur. Förmodligen är det första fysiska svaret på en organism som påverkar en förändring i miljön (Kendeigh, 1974). Olika abiotiska miljöfaktorer påverkar organismer fysiologiskt på olika sätt (Fry, 1947).

Image Courtesy: kyledemes.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0404-1024×768.jpg

Dessa effekter kan klassificeras enligt följande:

1. Dödlig:

Orsakar död; till exempel extrem värme eller kyla, brist på fukt och så vidare.

2. Maskering:

Att modifiera effekten av någon annan faktor låg relativ fuktighet ökar förångningsgraden av fukt från kroppsytor så att varmblodiga djur kan överleva vid annars oacceptabelt höga lufttemperaturer.

3. Direktiv:

Producerar ett orienterande svar i förhållande till ett visst miljörespons så att organismen får sig till gynnsamma förhållanden.

4. Styrning:

Påverka hastigheten vid vilken vissa processer fungerar men inte in i reaktionen. Temperatur, tryck och viskositet påverkar exempelvis ämnesomsättning, utsöndring och rörelse.

5. Brist:

Vissa abiotiska miljöfaktorer begränsar en organisms aktivitet, eftersom någon väsentlig beståndsdel, såsom salt, syre eller liknande, är frånvarande eller vid en ogynnsam låg koncentration.

Vidare kan samma abiotiska miljöfaktor producera olika effekter vid olika tidpunkter och under olika förhållanden. Temperaturen kan vara dödlig, om extrem; maskering, som när kyla minskar efterfrågan på kallblodiga organismer för mat; direktiv genom att inducera en sökning efter mer gynnsamma platser eller kontrollerande som en modifierare av metabolismen.