5 Huvudbegränsningar för målstyrning (MBO)

Huvudbegränsningar för målförvaltning är: 1. Underlåtenhet att lära sig filosofin, 2. Problem med målinställningar, 3. Korta målets karaktär, 4. Risker för inflexibilitet, 5. Andra faror!

Trots alla dess fördelar har systemet med MBO många begränsningar vissa är inneboende i själva systemet och en del yta samtidigt som man genomför MBO-processen.

De stora svagheterna är:

1. Underlåtenhet att lära sig filosofin:

Så enkelt som MBO kan tyckas, chefer som ska sätta i praktiken måste förstå och uppskatta en hel del om det. De måste förklara för att underordna vad det är, hur det fungerar, varför det görs, vilken roll det kommer att spela vid utvärdering av prestanda och framför allt hur alla kommer att dra fördel av det.

2. Problem med målinställningen:

MBO, som alla andra typer av planering, kan inte fungera om de som förväntas sätta mål inte får erforderliga riktlinjer. Verkligt verifierbara mål är svåra att ställa in. MBO sätter verifierbara mål så att den person som är ansvarig för att uppnå dem är ganska tydlig i sitt förhållningssätt.

3. Kortsiktighetens natur:

I nästan alla system för verksamheten inom MBO fastställde cheferna mål på kort sikt, sällan för mer än ett år och ofta för kvart eller mindre. Det finns tydligt risken att överbelasta kortsiktigheten, till kostnaden för det långa intervallet.

Det betyder att överordnade måste alltid försäkra sig om att nuvarande mål, som alla andra kortfristiga planer, är utformade för att tjäna långsiktiga mål.

4. Risker för inflexibilitet:

Chefer tvekar ofta att ändra mål. I ett dynamiskt samhälle kan ett visst mål inte längre vara giltigt. Mål kan upphöra att vara meningsfullt och det blir dumt att förvänta sig en chef att sträva efter ett mål som har blivit föråldrat genom reviderade företagsmål, ändrade lokaler eller ändrade policyer.

5. Andra faror:

Förutom ovan nämnda begränsningar innehåller MBO också vissa andra begränsningar. Ibland kan chefer för att kvantifiera målen ignorera kvalitativa aspekter av mål.

Inspirera av dessa begränsningar i MBO, fortsätter det att vara ett bättre sätt för de flesta cheferna. MBO (som ett ledningsförfarande) är en avvikelse från betoningen på mänskliga relationer som var förekommande i USA på femtiotalet.

Det är nu erkänt att det inte räcker för att vara en trevlig kille. Eftersom förvaltningen är engagerad i att få resultat, bör mycket mer tonvikt läggas på möjligheten att få resultat. I det här sammanhanget skulle verksamheten leta efter tuffa män som kan lyckas, i det tuffa konkurrensläget.

I sin entusiasm för resultat handlar inte MBO om metoderna och medlen, även om de är viktiga inom ramen för det värdesystem som accepteras i ett samhälle. När medel för att uppnå resultat lämnas till de berörda cheferna finns det alla möjligheter att det kommer att främja och även en innovativ atmosfär.

Om korrekt vård inte tas för att integrera ändamål och innebär också att man inrättar ett MBO-program och förklarar värdet och antagandet bakom dessa mål kan cheferna uppmuntras att använda tvivelaktiga och oetiska medel för att uppnå de önskade målen.

Detta är avsett att ha konsekvenser för företagets ledningsstil och det större sociala systemet. Det kan leda till en situation där företagets långsiktiga mål är vitiated och frustrerad av de kortfristiga övervägandena.