Inverkan av sekularisering på hinduism

Inverkan av sekularisering på hinduism!

Anledningen verkar vara att det inte finns någon enda specifik definition av hinduism som är universellt tillämplig. I hinduisk religion finns det ingen enda fast religiös ordning som ska följas av alla sådana människor som kallar sig hinduer. Hinduism är en stor religion som innehåller många sekter som tror på olika gudar och följer olika religionsledare.

De människor som tillhör alla dessa olika sekter är hinduer, men de saknar en enskild världs hinduisk organisation eller har en gemensam livsstil. Det finns ett antal personer som inte bekänner eller utövar en enda regel för hinduismen, men kallas hinduer. De behöver inte vara vegetarianer. De behöver inte vara monogamiska. De behöver inte tro på Gud. De behöver inte besöka ett tempel på morgonen.

De behöver inte följa religiösa metoder vid tidpunkten för äktenskap eller fira hinduiska festivaler. En muslim skulle tro på och läsa Koranen; en kristen är skyldig att läsa bibeln; men det finns inget sådant enda skrifter som en hinduisk krävs enligt hinduisk religion för att läsa och tro på.

Muslimerna är skyldiga att gå för grupp Namaz till en moské varje fredag. De kristna ska delta i söndagsförsamlingen i kyrkan men det finns ingen sådan regel i hinduisk religion som kräver att hinduerna ska delta i en församling på en viss dag i veckan. Hindusorganisationens löshet och den motstridiga mångfalden av Hindusims principer har förhöjt hinduismens sekularisering i jämförelse med andra religioner.