Betydelsen av sponsring i reklam och försäljningsreklam: av Meenaghan (1983)

Betydelsen av sponsring i reklam och försäljningsreklam!

Meenaghan (1983) definierade sponsring som "tillhandahållande av hjälp antingen ekonomiskt eller i natura till en verksamhet av en kommersiell organisation för att uppnå kommersiella mål."

Gardner och Shuman (1988) ansåg sponsring som "investering i orsaker eller händelser för att stödja företagsmål (till exempel genom att förbättra företagsbilder) eller marknadsföringsmål (till exempel öka varumärkeskännedom)." Sponsring uppnår dessa mål genom att skapa och underhålla konsumentens sinne en koppling mellan varumärket och en händelse som målkonsumenten värderar högt (Crimmins & Horn, 1996).

Sponsring faller under rubriken nedanför linjens aktivitet. Liksom de flesta under linjens aktivitet växer detta i popularitet. På vissa sätt uppnår sponsring många av utställningsfunktionerna, särskilt när det gäller publikens kvalitet. Vi har redan etablerat att medlemmar i högstatusbeslutande enheter är notoriskt svåra att kontakta på personligt sätt i affärsmiljöer mellan företag och företag. Företaget som sponsrar ett evenemang kan bjuda in viktiga medlemmar i en potentiell kunds DMU till evenemanget och därigenom möjliggöra personlig kontakt i en social miljö.

Sponsring har en stark PR-komponent till det och företag kan använda den. På olika sätt. Att vara associerad med konsten kan ge en stark känsla av att stödja och vara en del av samhällets tyg. Viktiga kunder och andra viktiga personer från andra inflytelserika grupper av publik kan uppmanas till konstnärliga evenemang som konserter, spel eller opera. Efteråt kan de blandas med konstnärer och riktningspersonal, så på så sätt kan nyckelpersoner som har riktats för en sådan kampanj kontaktas, underhållas och långsiktiga relationer byggde och underhållna skäl till varför kommersiella företag sponsrar konsten inkluderar följande:

Sponsring av sport:

Sponsring av sportevenemang är givetvis stor verksamhet och nästan alla är bekanta med någon form av sponsrad sportevenemang, speciellt fotboll, cricket, hockey och golf. Sponsring av sport ger en hög profil till sponsringsorganisationen. Det finns också lite underhållningsvärde för sponsring av sport när det gäller kompletterande biljetter till viktiga kunder för en sponsrad händelse, med hjälp av det som belöning för säljare som har uppnått sina mål och så vidare. Några av de främsta orsakerna till att företag blir involverade i den kommersiella sponsringen av sport inkluderar följande: (Denna lista är inte avsedd att vara uttömmande men bara vägledande)

jag. Att skapa medvetenhet om företagsnamnet

ii. Att uppnå en association med en viss sportaktivitet som ITC och golf, JK Däck och Karting race och LG / Pepsi med cricket.

III. Underhålla viktiga kunder

iv. Försök att göra en ointressant produkt eller tjänst mer intressant genom association

v. Att relatera produkten till framgång för ett visst lag Exempel är indiska crocketteam och Pepsi eller Sahara

Sponsring av konsten:

De flesta kan förstå varför företagen deltar i idrottens sponsring. Det är dock mindre tydligt för många, varför de blir involverade i sponsring av konsten. När vi diskuterar sponsring av konsten tolkar vi begreppet konst mycket liberalt. I grunden är konsten i detta sammanhang allting som inte är sport. Skälen till att kommersiella företag sponsrar konsten innefattar följande:

1. För att få personlig kontakt med högstatus besökare

2. Firman ses som samhällets välgörare

3. Sponsor minoritetsaktiviteter och utbildning

4. Verkat vara att sätta tillbaka något i samhället

Fördelen med sponsring är att det ger en möjlighet för produktets namn att ses i ett högprofil och prestigeförhållande. Begränsningen av sponsring, i nuvarande situationer, är att det ger mindre möjlighet än reklam för att utveckla en komplex varumärkesbild.