Påverkan av ett annonsmeddelande: Rationellt och känslomässigt

Inverkan av en annons Meddelande: Rationell och känslomässig!

Om meddelandet anses vara "lämpligt" för att släppas, måste beslutet att utföra meddelandet tas. Budskapets påverkan beror inte bara på vad som sägs men ofta viktigare på hur det sägs. Detta innebär 2 parametrar:

Rationell positionering: Vad sägs?

Emosionell positionering: Hur det sägs?

Kreativa personer måste hitta en sammanhängande stil, ton, ord och format för att exekvera meddelandet. Vanliga meddelandeexekveringsstilar inkluderar (Kom ihåg att följande lista inte är uttömmande):

jag. Musikalisk:

Airtel-annonsen med AR Rehman

ii. Demonstration:

Strax i ton, fokuserar demonstrationen på hur man använder produkten eller vad den kan göra för användarna. Ett exempel är Harpic-annonsen, där Roshan Abbas kontrollerar ett hushåll och visar hur Harpic kan vara en bättre städare av "toalettmöbler" (hoppas du förstått !!!)

III. Problemlösning / problem-undvikande:

I ett problemlösningsformat, även känt som "produkt-som-hjälte", börjar meddelandet med ett problem och produkten är lösningen. Det bästa exemplet kan vara reklam för tvål, tvättmedel eller tandkräm. En variant är formatet för undvikande av problem, där produkten hjälper till att undvika problem. Dettol tvål ad harps på denna idé som visar att vem som helst kan hålla bort bakterier helt enkelt genom att använda den om än den extrema omfattningen av exponering för smuts, luftförorening och annan ohygienisk miljö. Problem undvikande är en form av hotappel som också ofta används för att marknadsföra försäkrings- och personligvårdsprodukter.

iv. Bit av livet:

Det här formatet är en detaljerad version av en problemlösning som spelas in i form av ett drama där "typiska människor" pratar om ett vanligt problem och löser det. Eno-annons är ett exempel på en sådan typ som visar en typisk spänning mellan svärmor och svärson, en mycket vanlig ses i indisk familj. Annonsen visar att en person som lider av matsmältningsbesvär rådades av sin mamma (som inte var villig att ge hustru en chans att säga något) att vidta olika åtgärder, som liknade Hajmola och Gelusil. När alla dessa alternativ misslyckades fick hans fru äntligen chansen att ge Eno som skapade en snabb lösning. Annonsen visar en ständig pseudokonkurrens mellan saas-bahu även på en trivial fråga.

v. humör eller bild:

McDowell Celebration annons

vi. Jämförelse:

En jämförelse kontrasterar två eller flera produkter och finner att annonsörens varumärke är överlägsen. Jämförelsen kan vara direkt, med konkurrenter som nämns som tryckta annonser där ett TV-märke jämför sig med andra kända varumärken (med namn) på vissa parametrar, eller indirekt, med enbart hänvisning till "andra ledande varumärken" eller i fall av några tv-reklam av tvättmedel med en obrandad motsvarighet. Ibland visar annonser viss storlek (matsmältningsplåten som hänvisar till Hajmola), färg (som blå Robin eller violett Ujala) eller andra funktioner utan att nämna namnet. I jämförelse, liksom i demonstration, ser det att tro och därför är övertygelse målet.

vii. Enkel:

Ett faktum eller informationsmeddelande ger information utan några gimmicks, känslor eller specialeffekter. Till exempel annonserar annonsen för en kvinnabaserad nischwebbplats att "Det är där dagens utbildade, välbärgade kvinnor är att hitta djupgående täckning i frågor som de bryr sig om" och att mer än två miljoner kvinnor besöker varje månad "den högsta kompositionen av professionella / ledande kvinnor i vilket nätverk som helst. "

viii. Fantasi:

Detta hjälper konsumenterna att fly från monotont verkligt liv till en utopisk värld.

ix. Talesperson / rekommendation:

I det här formatet använder annonsen kändisar eller skapade tecken (Fido-tecken i 7-upp-annonsen) vars råd eller förfrågningar förväntas tala på produktens vägnar för att bygga upp trovärdighet. Ett exempel är Aamir Khan-Соkе efter bekämpning av bekämpningsmedel, där han sågs undanröja rädslan för att dricka Coke genom att citera olika kvalitetskontrollmekanismer och i slutändan dricka själv

x. teasers:

Mysteryannonser som inte identifierar produkten eller inte levererar tillräckligt med information för att vara meningsfullt. Teasers skapar nyfikenhet och vädjar till målgruppernas anti-hårda säljande attityder.

xi. livsstil:

Denna metod används för att representera en livsstil som målgruppen är upptagen eller strävar efter. Ett mycket bra exempel kan vara Raymonds "The Complete Man" -kampanjen.

xii. Vetenskaplig:

Detta är mest användbart vid tekniska produkter eller beskriver de tekniska detaljerna för produkterna eller dess fördelar. Ett exempel är Complains-annonsen, som hävdar att produkten har alla 23 väsentliga ingredienser som krävs för att barn ska kunna växa upp hälsosamt.

Ton och inställning:

Eftersom annonskopia skrivs som om det var en konversation kan den också beskrivas när det gäller ljudton. De flesta annonser skrivs som om en anonym annonsör talade. Även med anonymitet kan tonfallet emellertid identifieras. Vissa annonser är arga, vissa är påträngande, vissa är vänliga; andra är varma eller upphetsade. Meddelandetone, som din röstton när du pratar med någon, speglar känslor eller attityd bakom annonsen.

Annonser kan vara roliga, seriösa, ledsna eller rädda. De kreativa meddelandena för ICICI Bank (godkänd av Amitabh Bachchan) utformades för att ge banken en vänlig men självsäker och omsorgsfull tonhöjd. Nyligen attityd har blivit en synonym för en reklamstil som är in-face, upprörande eller till och med slipande.

Annonsörer använder humor eftersom det är uppmärksamhet att få och de hoppas att folk kommer att överföra de varma känslorna de har som de är underhållna för produkten. För att en humoristisk annons ska vara effektiv måste försäljningsprincipen förstärka humorens punkt. Hum-vårt borde aldrig användas för att peka roligt på produkten eller användaren.

Meddelandeutförande är hur en annons visar sin information. En annons bör omedelbart få uppmärksamhet och hålla konsumenternas intresse, skapa önskan om det goda och motivera en köpåtgärd. Exekveringsstilar påverkar ofta media valet. Skriv ut fungerar till exempel bra för vetenskapliga exekveringsstilar, medan demonstration och musikaliska stilar mer sannolikt finns i tv-reklam. Formateringselement som annonsstorlek, färg och illustration kommer att påverka en annonss påverkan såväl som dess kostnad. I utskriftsannons är huvudrubrik det viktigaste importeringsverktyget.