Faktorer som ska beaktas när du förbereder ett annonsmeddelande

Under förberedelsen av meddelandet måste annonsörerna (adverstiment) överväga att följa två faktorer:

1. Uppmärksamhet:

De måste få konsumenternas uppmärksamhet att märka, bearbeta och komma ihåg.

Uppmärksamhetsfiltret fungerar på olika nivåer av ansträngning och medvetenhet. Det finns tre möjliga fall.

jag. Aktiv sökning:

Mottagaren söker information. När du är villig att köpa tvättmaskin söker du efter mer information om olika märken.

ii. Passiv sökning:

I det här fallet söker mottagaren endast efter information från källor som han / hon utsätts för under den normala händelsen.

III. Passiv uppmärksamhet:

Här har mottagaren lite omedelbart behov av informationen och gör ingen medveten ansträngning för att erhålla det; men de är inte heller resistenta mot det.

Helson har utvecklat anpassningsnivåteori som föreslår att inte bara fokalstimuli (det centrala innehållet) utan också de kontextuella stimuli (bakgrunder) och återstående stimuli (tidigare erfarenheter) bestämmer uppfattningen. Individen lär sig att associera en stimulansuppsättning med en referenspunkt eller anpassningsnivå. Annonserna som är tillräckligt olika från en publiks anpassningsnivå och förväntningar kommer att locka mer uppmärksamhet på grund av särskiljningsförmåga.

Tänk på Mountain Dew annonser där några omöjliga stunts får dem att få uppmärksamhet. Ett annat sätt att få uppmärksamhet är att skapa inkongruens där en annons har vissa element (rubriker, visuella bilder) som inte har någon uppenbar relation med annonsen. Till exempel, i Saint Gobain-glasannonsen, när vi ser att ett barn faller eller i Hutch-annonsen när vi ser en hund går överallt med en pojke, kan vi inte korrelera dessa med produkterna vilket gör dessa annonser så attraktiva.

En annan användbar princip är assimilation-kontrastmodell som föreslår att en individ försöker maximera eller minimera skillnaderna mellan stimuli. Därmed uppfattar de antingen att de är mer likartade än de egentligen är de (det kallas assimilation där köpare antar hög kvalitet på en nytt erbjudande utgör ett välrenommerat företag baserat på deras tidigare erfarenhet, exemplet är överväldigande svar från Reliance mobile offer) eller överdriver skillnaderna (det kallas kontrast där köparen tycker om att se skillnaderna, överväga Sprite-annonsen där det talar om att inte ge något extra - "Smaka bara, ingen gyan")

Det finns några andra beteendemönster hos konsumenterna som avskräcker all reklam och uppmärksamhet och för att lyckas. den måste bekämpa dessa faktorer:

clutter:

Det hänvisar till överbeläggning av annonser i. Självklart skadar de högre nivåerna av röran prestanda för enskilda annonser. Ju mer rotan desto lägre är genomsnittliga nivåer av annonsåterkallelse. Hur många annonser kan du komma ihåg exakt efter en spännande cricket match? De högintresseannonser som betonar mer om att skapa spänning i stället för att ge tråkig information påverkas mindre.

zappa:

Detta är namnet som ges för de moderna TV-tittarnas tendens att växla mellan olika program med hjälp av fjärrkontrollenheten under annonsbrottet eller till och med mitt i ett program. Ändrar du inte kanaler under en lång annonsbrytning? För att bekämpa zapping kan annonserna placeras antingen i början eller slutet av en kommersiell paus ("pod"), som påverkas mindre än annonser som placeras i mitten.

zippa:

Detta är snabbspolningen genom annonser av videokassetter. Tidig eller sen pod och tillhandahålla rullningsannonser under programmet är sätt att bekämpa mot zippning.

2. Förståelse:

Konsumenten är uppmärksam på att tolka och förstå annonsen på det sätt som annonsören avser att tolkas.

De olika stadierna för att förbereda reklammeddelandet är:

1. Meddelande generation

2. Meddelande utvärdering och urval

3. Meddelandeklassificering

4. Meddelande utförande