Grundläggande regler för att bygga klara och informativa annonsmeddelanden

Grundläggande regler för att bygga klara och informativa annonsmeddelanden!

En viktig komponent i kommunikation är meddelandet vad som sägs eller skrivits. För att förstå kommunikation är det användbart att förstå kännetecknen hos meddelanden och hur man konstruerar de mest effektiva meddelandena. Reklamfolk har föreslagit olika teorier för att skapa ett effektivt meddelande. Rosser Reeves från Ted Bates reklambyrå föredrog att länka varumärket direkt. Leo Burnett och hans byrå föredrog att skapa en karaktär som kunde uttrycka produktens fördelar.

Doyle, Dan och Bernbach byrån föredrog att utveckla en berättande historia med ett problem, episoder relaterade till problemet och resultaten. Oavsett vilken metod som används, bör kreativa personer prata med konsumenter, återförsäljare och experter, ha en lämplighet för meddelandet och förstå som och ogillar av kunder och mellanhänder.

Vissa kreativa personer använder ett deduktivt ramverk för att generera reklammeddelandet. John

Maloney föreslog en ram där han hävdade att köparna förväntar sig en av fyra typer av belöning från en produkt, som är rationell, sensorisk, social och ego tillfredsställelse. Köparna visualiserar dessa belöningar från resultat av användarupplevelse, erfarenhet av produkten eller användbar erfarenhet. Att korsa de fyra typerna av belöningar med de tre typerna av erfarenhet genererar tolv typer av reklammeddelande. Meddelande överklagande är den funktion som medför attitydförändring hos publiken. Till exempel är överklagandet "får tyg rengörare" ett rationellt belöningslöfte efter resultat av användarupplevelse.

Generellt kan meddelanden delas in i två typer s. Informativ och övertygande. Informativa meddelanden är meddelanden vars huvudsakliga syfte är att ge information. Övertygande budskap är de vars syfte är att påverka och förändra beteende eller attityder. Det är ibland svårt att skilja mellan dessa två typer. Meddelanden, som i första hand ger information, kan vara avsedda att övertala. I allmänhet skiljer sig typerna emellertid av avsändarens avsikt.

Vid konstruktion av ett informativt meddelande är det viktigast att konstruera det på ett sätt som höraren förstår klart.

Det finns några grundläggande regler för att bygga upp tydliga informativa meddelanden.

1) Meddelandet ska vara enkelt, med ett tydligt uttalande av syfte. Vi kanske vill säga allt vi vet om ett ämne. Detta kan dock dölja huvudpunkterna.

2) Använd mottagarens språk. Om mottagarna inte kommer att känna till tekniska termer är det bättre att undvika dem.

3) Ge illustrationer. Ge exempel på dina huvudpunkter. Dessa kan göra meddelandet tydligare, mer intressant och mer minnesvärt.

4) Upprepa de viktiga punkterna. Mottagarnas uppmärksamhet kan vandra, eller de kan inte klart förstå ett sätt som en viktig punkt uttrycks. Därför bör viktiga punkter uttryckas på mer än ett sätt, dock inte i stället för tristess.

5) Använd introduktioner och sammanfattningar för varje huvudpunkt. Börja varje avsnitt med ett kort uttalande om vad som kommer att diskuteras i det avsnittet och avsluta det med en sammanfattning av vad som var täckt.

6) Tillåt möjligheter till feedback. Om möjligt, ge mottagaren möjlighet att ställa frågor eller svara. Titta på ansiktsuttryck som indikerar förståelse eller brist på det.

7) Välj ett organisationsmönster som gör det möjligt att presentera meddelandet tydligt. Det finns olika vanliga mönster för att presentera information, inklusive illustration (ett uttalande med stödjande data eller exempel), klassificering (delning av saker som personer, platser eller föremål i typer), orsak och effekt och problem / lösning.