Luftföroreningsenheter

Det finns olika styrmedel för luftföroreningar och planeringsstrategier för markanvändning som är tillgängliga för att minska luftföroreningar. Följande föremål används vanligtvis som luftföroreningsenheter av industrin eller transportenheter. De kan antingen förstöra föroreningar eller avlägsna dem från en avgasflöde innan den sänds ut i atmosfären.

jag. Elektrostatiska Precipitatorer:

En elektrostatisk utfällare (ESP) eller elektrostatisk luftrenare är en partikelformig uppsamlingsanordning som avlägsnar partiklar från luft med hjälp av kraften av en inducerad elektrostatisk laddning. De är mycket effektiva filtreringsanordningar som lätt kan ta bort fina partiklar som damm och rök från luftströmmen.

ii. Bag-hus:

Dammsugaren är konstruerad för att hantera tunga dammbelastningar, består av en fläkt, ett dammfilter, ett filterrengöringssystem och ett dammbehållare eller dammsugsystem.

III. Partikelskrubbare:

Wet Scrubber är en form av förorenningskontrollteknik. Termen beskriver en rad olika anordningar som använder föroreningar från en rökgasgas eller från andra gasflöden. I en våtskrubber bringas den förorenade gasströmmen i kontakt med skrubningsvätskan genom att spruta den med vätskan genom att tvinga den genom en vätskepool eller med någon annan kontaktmetod för att avlägsna föroreningarna.

Det finns olika typer av skrubber:

jag. Baffle Spray Scrubber:

Denna typ av teknik är en hamn i gruppen av luftföroreningar som kollektivt kallas våtskrubber. Baffle Spray Scrubbers är en teknik för kontroll av luftföroreningar. De liknar mycket spraytorn i design och drift. Cyclonic Spray Scrubbers: De är en teknik för kontroll av luftföroreningar. De använder funktionerna i både torrcyklonen och sprutkammaren för att avlägsna föroreningar från gasflöden.

ii. Ejektor Venturi Scrubber:

En ejektor- eller venturi-skrubber är en industriell föroreningsanordning, vanligtvis installerad på avgasrörsugnar med stora ugnar, men kan också användas på ett antal andra luftutblåsningssystem. Ejektorventuriet är unikt bland tillgängligt skrubbsystem eftersom det kan flytta processgasen utan hjälp av en fläkt eller fläkt.

III. Mekaniskt stödda skrubber:

De är en form av förorenningskontrollteknik. Denna typ av teknik är en del av gruppen för luftföroreningar som kollektivt kallas våtskrubber.

iv. Wet Scrubber:

Uttrycket våtskrubber beskriver en mängd olika anordningar som avlägsnar föroreningar från en ugngasrör eller bildar andra gasflöden. Utformningen av våtskrubber eller någon kontrollenhet för luftföroreningar beror på de industriella processförhållandena och typen av de berörda luftföroreningarna.

Ett ekosystem är en biologisk miljö bestående av alla organismer som lever (biotiska) i ett visst område samt abiotiska (icke levande) fysiska komponenter, jordbrukets påverkan på ekosystemet. Moderna jordbruksmetoder och grundläggande egenskaper - HYV-frön, Kemisk gödselmedel, Bevattning, Bekämpningsmedel, Multiple beskärning.