Reklamregler: Korta anmärkningar om reklamregler

Korta anteckningar om reklamregler!

Självreglering av icke-sändningsannonsering började 1961 när Advertising Association m UK etablerade vad som blev Kommittén för reklampraxis (CAP) branschorganet som ställer reglerna för annonsörer, byråer och media.

Som förordet till den allra första upplagan av den brittiska annonseringspraxisförklaringen förklarade: "Reklamens funktion är förtalet om fördelarna med vissa produkter eller tjänster ... och denna kod syftar till att definiera praxis som anses oönskade av de organisationer som har prenumererat på Det."

Under det närmaste året inrättades industrin för reklamstandarder under en oberoende ordförande för att avgöra klagomål om reklam som tycktes bryta mot koden. Samma år avslog en officiell rapport om konsumentskydd av Malony-utskottet fallet för en amerikansk handelskommission för handel för att reglera reklam genom lag. "Vi är övertygade om att det bredare problemet med reklam bör vara och kan hanteras av effektivt tillämpade frivilliga kontroller", rapporterade kommittén. "Vi understryker emellertid att vår slutsats beror på det nya systemets tillfredsställande arbete, i synnerhet om myndighetens fortsatta kvalitet och självständighet vid toppunktet."

Syftet med självreglering av industrin var och återstår att se till att reklamerna är "lagliga, anständiga, ärliga och sanningsenliga". Det är i konsumenternas intresse - och även i intresse av bra reklam. ASA arbetar för att skapa lika villkor för alla annonsörer genom att upprätthålla standarder så att konsumenter och företag kan dra nytta av en sund konkurrens på rättvisa villkor.

Majoriteten av klagomålen till ASA handlar om vilseledande reklam, så att stoppa oärliga eller otrogna annonser är ASAs huvudsakliga verksamhet. Enligt självregleringssystemet är bevisbördan till förmån för klagandena. Annonsörer måste kunna bevisa de påståenden de gör om de utmanas. Ett antal berömda kampanjer före 1962 skulle förmodligen inte klara det underliggande testet idag.

45 år pågår reklam i Storbritannien övervägande överensstämmer med koden. Eftersom branschen har åtagit sig att göra självreglering effektiv kan annonser som bryter mot koden dras tillbaka utan att tillgripa rättsliga förbud. Annonsörer som förhindrar reglerna kan nekas tillgång till tidningar, tidskrifter, affischwebbplatser, direktpost eller Internet. Sedan 1988 har självreglering lagts upp av lagstadgade befogenheter enligt reglerna för kontroll av vilseledande annonser. ASA kan hänvisa annonsörer som vägrar att samarbeta med det självreglerade systemet till Office of Fair Trading för rättsliga åtgärder. Men denna sista utväg behövs sällan.

Koden har utvecklat i detalj, över elva utgåvor, att inkludera särskilda regler för vissa sektorer. Till exempel har Koden från början försökt skydda barn från kommersiellt utnyttjande. Idag finns det väldigt få klagomål om reklam för barn i icke-sändnings media. År 2001 ansågs klagomål om 59 annonser och endast nio av dem upprätthölls. Från den första upplagan av koden har den vilseledande förvirringen av reklam med redaktionellt material blivit bannlyst.

Och reklam får inte maskeras som privat korrespondens. Samarbetet mellan Code writing Committee of Advertising Practice och de klagomål som dominerar ASA är den stora styrkan i dagens självreglerande system. GJP tolkar ASA-avgöranden till branschen och hjälper annonsörer att följa Koden genom Copy Advice och Help Notes.

Självreglering är flexibel och kan snabbt anpassa sig till nya situationer eller produkter. Reklam kan vara aggressiv på konkurrensutsatta marknader. ASA kan flytta snabbt för att lösa problem när de uppstår. Under de första 45 åren har ASA byggt upp ett rykte för bedömda bedömningar och snabba åtgärder för att säkerställa överensstämmelse.

Från under 100 klagomål i sitt första verksamhetsår, får ASA nu nästan 13 000 klagomål per år. Systemet har överlevt en juridisk utmaning från några av de mest kraftfulla reklam varumärkena.

40 år efter att Malonykommittén rapporterade, anser den brittiska regeringen också att det självreglerade systemet ska vara effektivt i konsumenternas intresse. Konsumentminister Melanie Johnson talade vid ett branschmötet för att markera 40-årsjubileet för ASA, grattis till ASA och reklambranschen med sina resultat under de senaste fyra decennierna: "Succesen med självreglering beror på det hårda arbetet med många, inklusive ASA. Men självreglering kunde inte fungera utan reklam- och förlagsindustrins aktiva deltagande och engagemang. Systemet har också ett högt erkännande från allmänheten och är viktigt för konsumenternas förtroende för reklam, säger hon.