Fördelar med reklam: 12 stora fördelar med reklamförklaringar!

De främsta fördelarna med reklam är: (1) introducerar en ny produkt på marknaden, (2) expansion av marknaden, (3) ökad försäljning, (4) strider mot konkurrens, (5) ökar god vilja, (6) utbildar konsumenterna, 7) eliminering av mellanhänder, 8) bättre kvalitetsprodukter, 9) stödjer försäljningsarbetet, 10) fler sysselsättningsmöjligheter, 11) prissänkningar på tidningar och tidskrifter, 12) högre levnadsstandard !

Fördelarna som härrör från reklam är mångsidiga. Det är en av de viktigaste komponenterna i marknadsföringsprocessen.

Detta är till nytta för tillverkare, handlare, konsumenter och samhälle som helhet. Reklam erbjuder följande fördelar.

(1) introducerar en ny produkt på marknaden:

Reklam spelar en betydande roll i introduktionen av en ny produkt på marknaden. Det stimulerar människorna att köpa produkten.

(2) Utbyggnad av marknaden:

Det gör att tillverkaren kan expandera sin marknad. Det hjälper till att utforska nya marknader för produkten och behålla de befintliga marknaderna. Den spelar en roll för arkförankring i att utöka marknadsföringen för tillverkarens produkter, även genom att förmedla kunderna som lever i de avlägsna och avlägsna områdena.

(3) Ökad försäljning:

Annonsen underlättar massproduktionen till varor och ökar försäljningsvolymen. Med andra ord kan försäljningen ökas med ytterligare utgifter för reklam med varje ökning av försäljningen, försäljningskostnaderna kommer att minska.

(4) Kämpar Konkurrens:

Reklam är väldigt bra för att möta konkurrenskrafterna som förekommer på marknaden. Kontinuerlig reklam är väldigt viktigt för att spara produkten från konkurrenterna.

(5) Förbättrar goodwill:

Reklam bidrar till att öka omsorgens godwill. Det introducerar tillverkaren och hans produkt till folket. Upprepad annonsering och bättre kvalitet på produkter ger mer rykte för tillverkaren och ökar goodwillen för oro.

(6) utbildar konsumenterna:

Reklam är pedagogiskt och dynamiskt i naturen. Det bekantar kunderna med de nya produkterna och deras olika användningsområden och utbildar dem om nya användningar av befintliga produkter.

(7) Eliminering av medel:

Det syftar till att upprätta en direkt koppling mellan tillverkaren och konsumenten och därigenom eliminera marknadsföringsförmedlarna. Detta ökar producentens vinst och konsumenten får produkterna till lägre priser.

(8) Bättre kvalitetsprodukter:

Olika varor annonseras under olika varumärken. En märkesprodukt garanterar en standardkvalitet för konsumenterna. Tillverkaren tillhandahåller kvalitetsvaror till konsumenterna och försöker vinna sitt förtroende för sin produkt.

(9) Stödjer försäljningsarbetet:

Reklam gör det lättare för en säljare att arbeta. Kunderna är redan bekanta med den produkt som säljaren säljer. Försäljningsförsäljningens försäljningsarbete kompletteras starkt med reklam. Det har med rätta påpekats att "försäljning och reklam är kopp och tallrik, krok och öga, eller nyckel- och låsavdelningar."

(10) Fler sysselsättningsmöjligheter:

Reklam ger och skapar fler sysselsättningsmöjligheter för många begåvade personer som målare, fotografer, sångare, tecknare, musiker, modeller och personer som arbetar i olika reklambyråer.

(11) Minskning av priserna på tidningar och tidskrifter Etc:

Reklam är oerhört användbart för att minska kostnaderna för tidningar och tidskrifter etc. Kostnaden för att få ut en tidning uppfylls till stor del av de annonser som publiceras där.

(12) Högre levnadsstandard:

Erfarenheten från de avancerade nationerna visar att reklam är starkt ansvarig för att höja människornas levnadsstandard. Med Winston Churchils ord kan "reklam näring människors konsumtionskraft och skapa önskningar för bättre levnadsstandard." Genom att föra kunskapen om konsumenterna olika olika och bättre kvalitetsprodukter har det hjälpt mycket i att öka levnadsstandarden i en utvecklande ekonomi som Indien.