Typ av kommersiell ekonomi

Kommersiell ekonomi är studiet av ekonomiska principer och begrepp som används i beslutsfattandet och ligger därmed på gränsen för ekonomi och företagsledning. Kommersiell ekonomi överbryggar klyftan mellan ekonomin å ena sidan och företagsledningen å andra sidan.

Följande saker är anmärkningsvärda vad gäller kommersiell ekonomi:

(i) Generellt förekommer ett företagsföretag att vara studienhet i kommersiell ekonomi. Endast de problem som ett företag och inte hela ekonomin står inför studeras i det. Därför är kommersiell ekonomi naturligtvis relaterad till mikroekonomi. Under det (ekonomi) studerar vi operativa principer för mikroekonomi, som kan testas statistiskt, anges kvantitativt och tillämpas empiriskt på ett företag och som sådan leder ekonomin kraftigt på resultaten av fallanalys.

(ii) Kommersiell ekonomi ger också vikt åt den miljö som beslut fattas av ett företag. I detta sammanhang har kunskapen om konjunkturcykler, nationalinkomst, regeringens politik, arbetsförhållanden och allmänna förhållanden i ekonomin en särskild betydelse för en affärschef. Hans beslutsförmåga förbättras som ett resultat av sådan kunskap.

Studien av dessa aggregat avseende hela det ekonomiska systemet faller under det vi kallar makroekonomi. Således anses makroekonomisk också vara användbar för ledningsbeslut.

(iii) Vi använder huvudsakligen kommersiella ekonomier som de ekonomiska koncepten som allmänt ingår i företagets teori. Olika delar av teorin om företag är efterfrågan analys, efterfrågan prognoser, kostnadsanalys, prissättning politik och produktionshantering. Kommersiell ekonomi bedömer också vinst och kapitalförvaltning.

(iv) Den kommersiella ekonomins karaktär är inte som en positiv ekonomi men som en normativ ekonomi. Det betyder med andra ord att ledarskapsekonomin direkt anger vilka beslut som ska fattas. Värderingsbeslut tas vanligen i kommersiell ekonomi.

Vi kan bättre förstå den kommersiella ekonomins karaktär, om vi här berättar skillnaderna mellan ekonomi och kommersiell ekonomi.

Följande skillnader är viktiga mellan de två:

(a) Ekonomien studerar mänskligt beteende i samband med valproblem, medan kommersiell ekonomi studerar tillämpningen av ekonomiska principer i företagsledning och som sådan berör beslutsfattande.

b) Studienheten inom ekonomi kan vara antingen en individ eller ett företag eller hela ekonomin, medan den kommersiella ekonomin i huvudsak är affärsföretaget. Problem med en ekonomi diskuteras inte i kommersiell ekonomi.

(c) Både mikro- och makroekonomiska studier studeras inom ekonomi, men kommersiell ekonomi är endast inriktad på mikroekonomiska begrepp och lutar kraftigt på fallstudier.

(d) Ekonomins omfattning är relativt bredare än den kommersiella ekonomins omfattning.

e) Samtliga teorier om fördelning och faktorinkomster studeras i ekonomi, medan endast vinstbegreppet studeras i kommersiell ekonomi.

(f) Kommersiell ekonomi är ett tillämpat fält, medan ekonomisk teori är mer grundläggande och abstrakt.