Korta anteckningar om de viktiga målen för varje företag

Viktigt mål för alla företag:

Ett viktigt mål för alla företag är att göra vinst. Goda företag gör detta samtidigt som de ger sociala förmåner, det vill säga fördelar för innehavare, anställda, samhället i stort, regeringen i form av skatter och framför allt för konsumenten.

Image Courtesy: cdn.webics.com.au/wp-content/uploads/2013/09/130905-Webics-Online-Performance-Management-vs-Online-Performance-Monitoring.jpg

Men i en mening "inträffar ingenting förrän en försäljning görs". Fram till det ögonblick då en försäljning påverkas är allt som hänt är att verksamheten har medfört kostnader.

Det är först när en försäljning resulterar i en förmån som den fått av organisationen som kan omvandlas till en fördel för innehavarna i form av en rimlig avkastning på deras investering. till medarbetarna genom att säkerställa kontinuiteten i deras jobb och framtida kampanjer; till samhället genom att bidra till att öka sin levnadsstandard; till regeringen i slutändan att betala skatt på vinsten och till konsumenterna genom att tillhandahålla tillfredsställelse i form av den produkt eller tjänst som sålts. Således är försäljningen den fulla omgången som all affärsinriktning ger upphov till.

Försäljningsinsatsen är dock bara en del av den övergripande marknadsföringsinsatsen. Det är således nödvändigt att först förstå innebörden av marknadsföring och hur försäljningsarbetet integreras i denna övergripande verksamhet.