Korta anteckningar på ljusstaken Diagram

En ljusstake diagram är en förbättrad version av ett stapeldiagram. Dessa kartor började dyka upp i USA i mitten av 1980-talet. Ett sådant diagram visar ett lager är öppet, nära, högt och lågt i ett modifierat tredimensionellt format. Den vertikala axeln visar aktiekursen, medan den horisontella axeln reflekterar tidens gång.

Image Courtesy: optionworld.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/bigstock-Japanese-Candlestick-Chart-Wit-44167993.jpg

Den huvudsakliga skillnaden mellan ett dagsljusstickdiagram och ett stapeldiagram är de vita och svarta ljusen som förstärker de dagliga handelsraderna. Om öppningspriset överstiger slutkursen (lagret är nere för dagen) är ljusets kropp svart. När beståndet är uppe (stänget överstiger det öppna) är ljuset klart.

Vita ljus representerar lagerförskott, med svarta ljus som representerar minskningar. Den tjocka delen av en post kallas den riktiga kroppen, med den vertikala linjen som representerar veken. Olika kluster av ljus har exotiska namn, såsom mörkt molntäcke, Doji-stjärna, hängande man, harami-kors och två-dagars pincetttoppar.