Produktion och distribution av korn runt om i världen (med statistisk information)

Produktion och distribution av korn runt om i världen!

År 2007-08 var den totala världsproduktionen av Barley 133 miljoner ton, vilket ökade till 154 miljoner ton 2008-09.

De viktigaste tillverkarna av korn och deras produktionstal har beskrivits i tabell 5.4.

Tabell 5.4 Stora kornproducerande länder och deras produktion:

År / Produktion (i miljoner ton)

Land

2007-08

2008-09

2009-10

ryssland

15, 65

23, 10

16, 00

spanien

11, 60

11, 60

11, 26

kanada

10, 98

11, 78

10, 70

Tyskland

10, 39

11, 97

11, 90

frankrike

9, 47

12, 24

11, 76

Australien

7, 19

7, 00

7, 50

Kalkon

6, 00

5, 60

6, 75

Ukraina

6, 00

12, 60

9, 50

storbritannien

5, 08

6, 14

6, 35

usa

4, 58

5, 21

4, 90

polen

4, 01

3, 63

3, 45

Danmark

3, 13

3, 36

3, 30

Det framgår av tabellen att Ryssland är den största producenten av korn i världen och står för nästan 32 procent av världens byggproduktion.

Spanien är världens näst största byggproducent. Den genomsnittliga årliga produktionen är 11, 50 miljoner ton. Kanada producerar cirka 11 miljoner ton följt av Tyskland 11, 90 miljoner ton och Frankrike 11, 76 miljoner ton under 2009-10. Turkiet, Ukraina, Australien, Storbritannien och USA är också viktiga producenter av korn i världen.

Världsfördelningen av korn visas i Figur 5.4.

Byggen produceras nästan på alla kontinenter. Förutom de ovannämnda länderna är de övriga kornproducerande länderna Iran Kina, Kazakstan, Finland, Tjeckien, Vitryssland, Argentina, Sverige, Etiopien, Indien, Italien, Irak, Ungern, Mexiko, Algeriet, Österrike, Marocko, etc. På kontinentalsidan är Europa den största producenten som står för cirka hälften av världens korn.