Förfarande för ökning av aktiekapitalet

(a) Ansökan om Aktier:

Som tidigare nämnts kan ett privat företag, efter att ha erhållit intyg om inkorporering, påbörja sin verksamhet. Ett privat bolag är förbjudet att ge allmänhetens uppmaning att teckna sig för eventuella aktier eller skulder i företaget. Men för att samla kapital från allmänheten utfärdar ett offentligt företag ett dokument som heter. Prospekt, Prospektet är helt enkelt en inbjudan till ett erbjudande men är inte ett erbjudande. Det beskriver sundheten i det företag som företaget föreslår att genomföra och säkerheten och lönsamheten för det kapital som investerats i företaget.

På grundval av information som lämnas i prospektet fyller de potentiella investerarna ansökningsblanketterna och vidarebefordrar dem till bolagets bankirer tillsammans med kontroller / utkast till de belopp som ska betalas vid ansökan. Pengarna som betalas med ansökningsblanketten kallas Ansökningspengar och får inte vara mindre än 5 procent av aktiernas nominella värde. Ansökningar accepteras inte efter sista datum som fastställts för mottagande av ansökningar.

(b) Tilldelning av Aktier:

Efter det att sista ansökningsdatumet löpt ut fattar styrelsen beslut om godkännande eller avslag på ansökningar. Om aktieansökningarna accepteras av bolaget sägs att aktier har tilldelats och därigenom uppstår ett kontrakt mellan bolaget och den potentiella investeraren. Efter godkännande av ansökan blir sökanden aktieägare i bolaget. De pengar som aktieägaren betalar vid tilldelningen av aktier kallas Allotment Money.

(c) Allotment and Regret:

Ett tilldelningsbrev, stämpel, skickas till de aktieägare som tilldelats aktier. Ett ångerbrev tillsammans med ansökningspenningen skickas till de sökande till vilka inga aktier tilldelas.

d) uppmanar aktier:

Saldot kvar efter ansökan och tilldelnings pengar betecknas som "call money". Antag att andelen är Rs 10 vardera. Ansöknings pengar är Rs 2 och tilldelnings pengar är Rs 4, balansen Rs 4 (dvs Rs 10-2-4) är "call money". Samtalspenget kan ringas i klumpsumma eller det kan kallas i delbetalningar. Varje antal samtal Första samtal, andra samtal. Tredje samtal och sista samtal kan göras för att få fullt nominellt värde av aktier.

Följande lagbestämmelser måste beaktas under samtal:

(i) Samtalspengar bör inte överstiga 25% av nominellt värde

ii) Det måste finnas ett mellanrum på minst en månad vid två samtal.

(iii) Samtalet måste göras strikt enligt bestämmelserna i bolagsordningen

(iv) Det bör finnas minst 14 dagars varsel som anger aktieägarna för att betala antalet samtal.