Vad är positioneringsstrategi?

När en målmarknad har valts måste produkt- / tjänstemarknadsförarna differentiera sin produkt från produkter som redan erbjudits den målgruppen. Denna differentiering kallas positioneringsstrategi för produkten och är nu i stor utsträckning. I det här avsnittet diskuteras principerna och rutinerna för positionering följt av de stora tjänsteleverantörerna och produktproducenterna i Indien. Idén om att "positionera" en produkt eller tjänst uppstod tidigt på 1970-talet när Al Ries och Jack Trout skrev en serie artiklar kallade "The Positioning Era" för Advertising Age.

Deras definition av positionering är fortfarande en av de bästa:

en. Positionering är inte vad du gör för en produkt. Positionering är vad du gör för att tänka på utsikten. Det innebär att du placerar produkten i framtidsutsiktet. Positioneringsteori är en ny disciplinbaserad tankegrad om den strategiska marknadsföringsprocessen. Det är undersökningen av de styrande lagarna, principerna, strategierna och modellerna för hur konsumentens sinne systematiskt sorterar, rankar och lägger koncept i sinnets katalog i förhållande till tävlingen.

b. "Positionering är ett försök att kontrollera allmänhetens uppfattning om en produkt eller tjänst som det gäller konkurrenskraftiga produkter". (Mississippi University State Extension Service). Den första komponenten är produktklassen eller produktkategorin där varumärket ska placeras.

Att ge ett visst namn till en sådan kategori är inte alltid lätt eftersom gränserna är flytande. Den andra komponenten är konsumentsegmentering. Det är omöjligt att tänka på en position för ett varumärke utan att samtidigt ta hänsyn till det segment för vilket det ger fördelar som andra märken inte gör. Ta fallet med Sonys experiment på den bärbara marknaden.

Den bärbara divisionen Sony Electronics bestämde sig för att positionera sig på den modeorienterade ungdomsmarknaden under varumärket VAIO. Den antog en pulserande rosa färgkod, högkvalitativa videoklipp med Adobe Premiere-element, Windows Vista Home Basics och "Click to DVD" för att spela in videoklipp och foton.

Positionering och segmentering är som två sidor av ett mynt, oskiljaktigt och integrerat. Den tredje komponenten är perceptuell kartläggning, ett viktigt verktyg för att mäta var varumärken ligger i målkonsumentens perceptuella utrymme. Multidimensionell skalning är en allmänt använd metod för sådan kartläggning. Brandfördelar och attribut utgör den fjärde komponenten av positionering.

En konsument kan endast anlita en position i hans / hennes sinne till ett varumärke vars förmåner är meningsfulla för honom / henne. Han / hon jämför och placerar varumärken i förhållande till dessa önskvärda fördelar. På samma sätt måste sökandet av lediga tjänster på marknaden genomföras med hänvisning till de fördelar som föredras och den fördel som dessa fördelar föredrar.

Dessa preferenser kan också avbildas i form av föredragskartor. Den förbättrade upplevelsen av musik, högkvalitativ grafik, bild- och videokvalitet i kombination med redigering och inspelning skapade en nisch för Sony VAIO-bärbara datorer bland ungdomarna utan att röra ledare som HCL, Dell och Lenovo. På liknande sätt har lädervaruleffekter Hide-sign placerat sina "väskor" för snygga bärbara bärbara datorer och företag i deras senaste kampanj.

Den position som en produkt / servicechef söker efter konsumentens uppfattning bygger på kunskapen om konsumenternas uppfattning om produktkategorin. Vad är förtrycket av olika märken i konsumenternas sinne? Finns det ledig plats? Av vilka saker är det gjort? Svaren leder oss till ett produktkoncept - en konfiguration som visar produktens funktionella egenskaper och fördelar, och de känslomässiga eller psykologiska värden som den måste erbjuda.

Detta är det praktiska och begreppsmässiga förhållandet mellan position, produktattribut och produktförslag eller konsumentförmån. Positioneringsbeslutet kommer först; de andra besluten följer. De är integrerade i den sökta positionen och hjälper till att stärka den i utsikterna.

Till exempel återplacerade Piramyd sin bild mot Shoppers 'Stop som paradis för modernt boende genom att fokusera på kvinnor och barn. Country Club gick in i hälsoklubben och sjukvårds turismmarknaden genom att bjuda in sina kunder att gå med i Country Club Kool (Figur 3.15).