Vad är de poäng som en säljare ska komma ihåg när du hälsar kunden?

Poäng som en säljare ska komma ihåg när du hälsar kunden är:

Butikens existerande existens och jurisdiktion för dyra skärmar och reklam är att bjuda in kunder till affären. Detta faktum borde inte gå förlorat. Kunden är en inbjuden gäst.

Image Courtesy: wininginweb.com/wp-content/uploads/2011/03/word-of-Mouth-Advertising.jpg

Stora butiker på moderna linjer uppmanar allmänheten att besöka butikerna utan skyldighet att göra inköp. På detta sätt har shoppingvanen blivit formad bland kvinnliga kunder.

Den potentiella kunden vid sitt första besök i affären är generellt nervös och något tvivelaktigt om vilken typ av mottagning han kommer att få. Han måste visas att han är en välkommen gäst om han köper eller inte.

Ibland sätter kunderna på sig en onaturlig luft när de besöker butiker. Några verkar pompösa och andra misstänkta. Den verkliga orsaken är nervositet och denna attityd skulle försvinna när sådana kunder är lätta.

Den vanliga kunden bör inte försummas. Det är en vanlig tendens bland många säljare att ta de vanliga kunderna för givet.

Det här är en felaktighet och den vanliga kunden bör visas samma artighet och uppmärksamhet på hans femtionde besök som det var gjort på hans första. Idag är det med ökad konkurrens mycket svårt att säga med säkerhet om vilka som är vanliga

Samtidigt är det bättre att vara försiktig med varje kund och vänlighet bör inte ersättas av förtrogenhet.

Det kan läggas till här att ett trevligt leende skulle göra en ny kund tillfredsställande. Det är också användbart vid en vanlig kund eftersom det är ett tecken på erkännande. I vilket fall som helst lägger ett trevligt och välkommet leende honom i ett gynnsamt och lyhörd sinnestillstånd.

Handfull skakning

Vad han än gör, bör säljaren försöka hålla sin högra hand fri. Till exempel bör en resande säljare bära sin väska i sin vänstra hand så att hans högra hand är fri att skaka hand om utsikten om utsikten så ger handen. Handskuggning bör ske hårt med att krossa utsiktshandens hand.

En namaste bör göras där det är lämpligt. Medan säljaren kan ta initiativ till att göra namaste, bör han inte initiera handskakningar.

Säljaren kommer att känna sig mycket dålig om han håller ut sin hand och utsikten ignorerar den. Efter att ha kommit in på utsiktskontoret måste försäljarna vänta tills han är inbjuden att sitta.

Öppningsreferensen

Medan man gör tillvägagångssättet är användningen av en lämplig hälsning viktig. Många säljare går in i den vanliga vanan att använda otillräckliga hälsningar i sin öppning. Vissa säljare använder uttryck som

"Kan jag hjälpa dig?"

"Ska jag vara med dig?"

"Vill du bli serverad?"

"Har du varit närvarande?"

Dessa hälsningar är liknande genom att säljaren här försöker förmedla sin önskan att vara till tjänst för kunden. Dessa bör givetvis göras med adekvat uttryck och tonfallet bör åtföljas av en korrekt inställning.

Dessa är dock inte lämpliga för "tittaren" eller den lediga kunden, som kan förolämpas. Återigen om kunden inte har fått rätt uppmärksamhet vid hans inträde skulle denna hälsning gnugga honom på fel sätt och han skulle motsätta sig en sådan förfrågan.

En annan hälsning som vanligtvis används är "Vill du ha något"? Detta är inte bara en svag metod, men har en tendens att sätta kunden på defensiven, eftersom kunden själv skulle säga till sig själv "Naturligtvis skulle jag inte vara här om jag inte ville ha något" eller han kanske säger "Nej" till säljaren och gå ut.

Den säkraste öppningshälsningen skulle vara "God morgon herre" eller god morgon fru ". Den häftiga typen av kund kan emellertid motstå denna hälsnings känsla att säljaren antar social jämlikhet med honom.

Om denna hälsning är kopplad till kundens namn skulle det ha en bättre effekt, men iakttagelserna om förtrogenhet bör tas i beaktande om kunden råkar vara säljareens vän, hälsningar som "Hullo Gokul skulle vara i ordning.

Således beror hälsningens natur på den typen av kund. På så sätt kan personlig touch tas i spel även vid stora butiker.

Vid "tittaren" skulle en mer lämplig inställning vara att göra en anmärkning om varorna själva i öppningen. Säljaren som säljer skjortor kan med fördel göra anmärkningen "Tror du inte att randarna nu är ute av mode?

Fasta färger är dock på modet. Kan jag visa dig några av de senaste skjortorna? "Med denna öppning borde han omedelbart ta ut ett sortiment av skjortor. Thos en avslappnad attityd bör inte vara tecken på att försöka sälja.