Vad är de olika teorierna att sälja för en säljare?

Olika teorier om att sälja för en säljare är följande:

Flera teorier ges i försäljning och det hävdas att säljaren måste välja från en av dem. En sådan teori är "Need Satisfaction" teorin. Här är tanken att produkten levererar ett behov av kunden och försäljningsställen måste väljas av försäljaren när det gäller behovet att vara nöjd. Detta är utan tvekan ett kundorienterat tillvägagångssätt.

Image Courtesy: successwithcrm.com/Portals/76666/images/employee_step_ahead.jpg

I "Stimulus-Response" -teorin är antagandet att om korrekt stimulans ges automatiskt följer det önskade svaret automatiskt. Eftersom inga två kunder är lika och kunderna beter sig olika, kan säljaren använda olämpligt stimulans med en kund.

En annan teori kallas "Djup" teorin. Det antas att ju mer information som levereras till kunden, ju mer redo kommer han att vara att köpa produkten.

Slutligen finns det "Formel" -teori, baserat på AIDA-formeln som nu kommer att förklaras. Detta gör det möjligt för säljaren att uppskatta de mentala stegen genom vilka utsikterna fortskrider och hjälper honom att använda behovet av tillfredsställelse eller stimulansrespons "teorin eller djupteori som passande.

För att lösa något problem måste sinnet gå igenom olika steg. Förekomsten av problemet och behovet av dess lösning måste först realiseras.

När behovet av lösning känns, måste problemets exakta natur definieras. Efter lösningen kan man känna sig nöjd eller missnöjd i förhållande till problemets natur och lösningens framgång.

På samma sätt går kundens sinne också igenom vissa mentala steg innan han faktiskt bestämmer sig för att köpa artikeln. För det första bör kundens uppmärksamhet dras till ett behov eller en vilja. Det här skedet är uppmärksamt.

Då försöker kunden bestämma vilken typ av behov eller önskan. Det här steget är känt som intresse för att kunden som tittar på varan blir intresserad av en viss artikel när kunden har valt artikeln som han anser uppfyller sitt behov vill han ha den artikeln.

Detta ytterligare steg beskrivs därför som önskan. Efter detta steg försöker kunden att övertyga sig om att han borde köpa. Detta stadium är känt som övertygelse.

Om han, efter att ha nått "reaktionspunkten", bestämmer sig för köpet, nås nästa steg som kallas handling.

Det sista steget, nämligen tillfredsställelse eller missnöje, beror på huruvida en lämplig artikel levererades och därmed beror väsentligt på de tidigare etapperna.