Top 6 Metoder som används för att träna en säljare - förklarade!

Några av de moderna metoderna för att träna en säljare är: (1) på arbetsutbildningen, (2) föreläsningar och seminarier, (3) praktikutbildning, (4) korrespondensutbildning, (5) möten och konferenser, !

Innan man påbörjar någon metod för utbildning av säljare måste hänsyn tas till övergripande mål för organisationen och syftet med utbildningen.

(1) På jobbutbildningen:

Detta är den mest praktiska metoden att ge utbildning till säljare. Detta är också känt som fältutbildningsmetod. Under denna metod är en säljare praktiskt kopplad till jobbet.

Han arbetar på jobbet och observeras av handledaren. Försäljaren utför ett jobb i enlighet med instruktionerna till honom innan han åtar sig jobbet.

Om det uppstår misstag vid utförandet av jobbet noteras de av handledaren eller tränaren. Dessa svagheter berättas till försäljaren efter avslutat sitt jobb. Mot bakgrund av dessa svagheter kan han förbättra sin prestation i framtiden.

(2) Föreläsningar och seminarier:

Detta är en mycket informativ och effektiv åtgärd att ge utbildning till många säljare på en gång. Föreläsningar levereras med avseende på olika säljtekniker och metoder för att utföra säljarens arbete på mest effektiva sätt.

Föreläsaren ska ha tydlighet i tanken och leverera föreläsningen på ett enkelt och sött språk. Framgången med denna metod beror till stor del på elevens intresse och respons.

(3) Praktikutbildning:

Under denna metod utförs träningsprogram med gemensamma ansträngningar från skolor, högskolor och tekniska institutioner. Denna metod är inte så populär i Indien. Olika jobborienterade kurser genomförs av olika högskolor och universitet. Försäljning är en av dessa kurser. Praktikutbildning är mer teoretisk än praktisk. Detta är den mest allvarliga nackdelen med denna metod.

(4) Korrespondensutbildning:

När företaget inte har råd att lägga ut mycket på träning, kan den här metoden följas. Om säljaren är utspridda kan de kontaktas via post. Denna metod är precis som post coaching. Praktikanterna skickas obligatorisk information och riktlinjer per post. Svårigheter eller problem som ställs inför att förstå olika punkter hos säljare hänvisas tillbaka till tränaren. Det har noterats att i praktiken är detta system inte så effektivt.

(5) Möten och konferenser:

Säljare är inbjudna att delta i olika konferenser och träffas som ordnas varje vecka, varje vecka eller månad. Dessa möten och konferenser organiseras för att utbilda säljare i olika aspekter av säljledning. De ges stora möjligheter att delta i diskussioner och lägga fram sina förslag. Detta är mycket användbart när det gäller att utveckla kreativt tänkande bland försäljarna.

Olika ämnen och ämnen som diskuteras vid sådana möten kan vara att sälja produkter från organisationen, konsumentens koppling om produkten, klagomål från dem, prissättning och reklamprogram etc. De allvarliga nackdelarna med denna metod är att det är dyrt och det är praktiskt svårigheter att organisera konferenser.

(6) Visuell utbildning:

Denna metod handlar om att använda olika audiovisuella hjälpmedel som filmer, tv-program och videobandspelare etc. för att förklara praktiska steg i träning. Organisationen kan ha sin projektor för att visa dokumentärfilmer varje vecka eller två veckor till säljare.

Filmerna hänför sig till olika försäljningsproblem. Program som har utbildningsvärde för säljare kan sändas av olika radiostationer. Olika filmer som visar olika problem med försäljningsarbetet kan visas regelbundet på tv.

Den viktiga fördelen som härrör från denna metod är att den skapar ett varaktigt intryck på säljare hos säljare och är en effektiv teknik för att ge utbildning till praktikanterna. Denna metod är mycket dyr och framgången beror till stor del på försäljarnas intresse.