Termisk kraft: Fördelar och nackdelar

Läs den här artikeln för att lära dig mer om fördelarna och nackdelarna med termisk kraft.

Fördelar med termisk kraft:

1. De råvaror som används för att producera termisk kraft är fond eller uttömbar resurs.

2. Värmekraftverk är inte miljövänliga och växter avger giftiga föroreningar som aska, koldioxid och svaveldioxid.

3. Förmågan hos termiska växter är beroende av kvaliteten på kol eller petrolatum. Sällan ger den den optimala nivån.

4. Maskiner och pannor i termiska växter är invecklade och komplicerade. Så förekomsten av mekaniska problem är vanligare, underhållskostnaden är hög.

5. Underhåll och återkommande kostnader är höga.

6. Kan vara lönsamt på kort sikt. Sällan livskraftig på lång sikt.

7. Har kortare livslängd.

8. Det är mycket svårt att bibehålla optimal tillförsel under en lång period.

Nackdelar med termisk kraft:

1. Den ursprungliga byggkostnaden är relativt billigare. På grund av stadsområdets närhet är andra kostnader minimala.

2. Värmekraftverk färdigställs inom några år. De ligger i allmänhet nära stadsområdena.

3. Värmekraft beror på kol, olja eller naturgas, som alla är stabila i utbudet.

4. Värmekraftprojekt utvecklas generellt i vanliga områden, varför utvidgningsområdet är obegränsat.

5. Värmekraftprojekt betalar utdelning sedan början.

6. Till skillnad från hydelprojekt, där geografiskt läge är mycket viktigt, kan termiska växter lokaliseras i lämpliga områden där minimala miljöskador kan uppstå.

7. Termiska projektplatser är i allmänhet utvalda på ett sådant ställe där förskjutning av människor är minst.

8. Tvärtom är termiska kraftverk beläget nära eller inte långt från konsumtionscentrum. Så, cost-benefit-förhållandet är alltid bättre än hydelkraft.