Korta anteckningar om begreppet livsmedelswebb av miljö

Korta anteckningar om begreppet livsmedelswebb av miljö!

I olika ekosystem finns flera matkedjor som exekverar och det är inte möjligt att varje livsmedelskedja kan existera självständigt. Som vanligt är det inte möjligt att någon konsument matar på en enda art.

På samma sätt faller vissa arter för rovdjur till en enda typ av rovdjur, medan många andra arter äts av flera typer av rovdjur. Som en följd är den enskilda livsmedelskedjan sammankopplad genom olika typer av organismer. Denna sammankoppling kallas Food Web.

Denna matwebb visar den komplexa matkedjan mellan olika organismer. Det visar många linjära livsmedelskedjor:

1. Korn → Mus → Hök

2. Korn → Mus → Snake → Hawk

3. Gräs → Insekt → Sparrow → Hawk

4. Grass → Insect → Lizard → Snake Hawk

5. Grass → Insect Sparrow → Snake → Hawk