Försäljningsreklam: Viktiga sorters försäljningsreklam

Några av de olika säljfrämjande åtgärderna är följande:

(i) Konsumentförsäljningsreklam:

Aktiviteter avsedda att utbilda eller informera konsumenterna och de som är avsedda att stimulera konsumenterna.

Dessa kallas konsumentförsäljningsfrämjande.

(ii) Försäljningspromotionsenheter för försäljare:

Verksamhet som ökar intresse och entusiasm hos återförsäljare och distributörer. Dessa kallas återförsäljare / distributör säljfrämjande enheter, (a) exempel på konsumentförsäljningsreklam:

Dessa enheter är enligt följande:

1. Provtagning:

Gratis prover ges till konsumenter för att införa en ny produkt eller expandera marknaden.

2. Demonstrationer:

Gratis demonstrationer som utbildar konsumenterna för användning av en produkt.

3. Gratis kuponger som accepteras av återförsäljare och säljer produkten till konsument till lägre pris.

4. Presenterbjudanden som snabbköp, snabb soppblandning, nyckelkedjor, toalettsålar, bollpennor, burkar etc. som erbjuds vid premiumköp, erbjuder många produkter. Köp också två och få tredje gratis etc.

5. Modeshows och parader är bra marknadsföringshjälpmedel.

6. Innehåll eller frågesporter för konsumenter hjälper till att stimulera konsumentintresset i produkten. Den senaste kampanjen "Britannia Khao World Cup Jao" är också en säljfrämjande tävling. Cadburys Bourn Vita-quiz tävlar om ett populärt konsumentprogram för försäljning på TV

Sponsorföretag på TV antar frågeställningen och tävlingsvägen som ett lönsamt sätt att skapa varumärkeskapital över en tidsperiod. Bourn vita Contest, Close-up Antakshari etc. -program i TV har fått betydande popularitet innehåll och frågesporter används för att nå kortsiktiga försäljningsmål.

Återförsäljare / Distributörer Försäljningsreklam:

1. Det finns möjlighet till gratis skärmar vid inköpsplatsen eller försäljningsstället.

2. Återförsäljare som levererar direkt Neo Cafe till konsumenterna för att prova provet på plats.

3. Handelsavtal erbjuds att uppmuntra detaljister att ge ytterligare försäljningsstöd till produkten, t.ex. tandkräm som säljs med 30% till 40% marginal.

4. Återförsäljare får extra kvantiteter som gratis för en produkt över en basmängd.

5. Gratis träningsfaciliteter som tillhandahålls av tillverkaren för säljkåren och återförsäljaren / distributören.

6. Efter säljstöd tillhandahålls av företaget för återförsäljare / distributörer.