Styrelsens roll som ombud, förvaltare och hanterande partners

Läs den här artikeln för att lära dig om rollen som styrelseledamöter, förvaltare och förvaltare.

Roll av direktör # 1. som ombud:

Att regissörer är agenter är deras första egenskaper. Ett företag är en artificiell person och det fungerar genom mänskliga agenter - styrelseledamöterna. Direktörer som agenter är inte personligen ansvariga för sina handlingar om de inte strider mot bestämmelserna i lagen som uttryckligen anges i den. Det sägs att byråns princip fungerar som alter ego.

Det skiljer sig ganska från byråns princip. Åtgärdarnas och syftarnas handlingar är de rättsakter och avsikt som bolagets bolag har. Till och med ett företag kan hållas ansvarigt för den ondskan som styrelseledamöterna strider mot. Styrelseledamöter är inte agenter för bolagets medlemmar.

Ledningens ställning som agenter är överlägsen det som vanliga agenter och sålunda är de mer än agenter. En ordinarie agent hämtar sin auktoritet från sin huvudman, men styrelseledamöterna som agenter utleder sin auktoritet inte bara från huvudmannen, det vill säga bolaget, med stöd av sin artikel, men de utleder också sin auktoritet från själva lagen. Sådan myndighet kan inte överdras.

Roll av direktör # 2. som förvaltare:

Styrelseledamöter är förvaltare av bolagets pengar och egendom. De skyddar dem och använder dem för och på uppdrag av företaget. Enligt lagen om förtroende har en förvaltare juridiskt ägande över den förtroende egendom som det rättvisa ägandet ligger hos cestui que tillit, dvs mottagaren. Ur denna synvinkel är styrelseledamöter inte fullvärdiga förvaltare.

En förvaltare kan göra kontrakt avseende förtroendefastigheten i eget namn men styrelseledamöterna kan inte göra det. De kan göra sådana kontrakt under bolagets gemensamma tätning. Företaget är den juridiska ägaren. I aktiebolagslagen definieras en förtroendes uppgifter och rättigheter inte som de definieras i lagen om förtroende.

Faktum är direktörernas ställning av förtroende med kraft delegerad av dem av medlemmarna. Styrelseledamöterna, som förvaltare i begränsad bemärkelse, ska agera i god tro. Styrelseledamöterna har inte något förtroendeförhållande med enskilda medlemmar i företaget. Styrelseledamöterna är inte förvaltare av en skuld till följd av ett bolag eller för bolagets fordringsägare. Styrelseledamöterna är som sådana kvasi-förvaltare.

Direktörens roll # 3. Hantera partner:

I ett företag är ledningen i händerna på flertalet ledande befattningshavare. Således hanterar cheferna partners (termen partner som används i enlighet med partnerskapslagen). Även om väsentliga befogenheter får anförtrotts direktörer eller till en utomstående, måste en sådan person agera under styrelsens överhöghet, styrning och styrning.

Därför, till skillnad från i ett partnerskap, kan ingen befogenhet delegeras på en enda regissör som förvaltningspartner. Principen om delegerade icke-protestdelegerade, dvs. den delegerade befogenheten kan inte delegeras ytterligare, gäller för företagsledningen.

Styrelsen får när som helst återkalla den befogenhet som den har delegerat till en kommitté eller en enskild direktör. Ur diskussionerna ovan är det uppenbart att styrelseledamöter varken är agenter, förvaltare eller förvaltare av partners i den allmänna och juridiska meningen med villkoren. Men de har i dem elementen av byrå, förvaltarskap och partnerskap. Men inget av dessa villkor kan beskriva styrelseledamöterna i sin helhet.

Styrelseledamöter är trots allt aktieägare, innehavare och huvudmän i förhållande till bolaget. Direktörens ställning är sålunda en kombination av byrå, förvaltarskap och delar av partnerskap och inte en agent eller en förvaltare eller en förvaltningspartner i sin verkliga bemärkelse.