Pepsin: Källor, metoder och användningsområden

En blandning innehållande en proteolytisk ferment eller enzym erhållen från glandulärt skikt av färsk mage av friska grisar och förmåga att smälta inte mindre än 3000 gånger sin egen vikt av färskt koagulerat och sönderdelat äggalbumin.

Källa:

Pepsin framställs från oxens mage (Bos taurus), fåren (Ovis aries) eller svinen (Sus scrofa), slemhinnan är den del som används.

Metoder för beredning:

Följande metoder är:

1. Pepsin framställs genom att smälta de malet mageförband med saltsyra. Denna lösning klargörs, indunstas delvis, dialyseras, koncentreras och hälls antingen på glasplattor för att torka, bildar sålunda skala pepsin eller försiktigt indunstas i vakuum, vilket bildar svampigt pepsin.

2. Den yttre substansen avlägsnas först från mageens inre yta genom tvättning, och slemhinnan skrapas av med ett trubbigt instrument; den sålunda erhållna massan placeras på glas eller porslin och torkas och slutligen reduceras till ett pulver. Detta bildar en ganska dålig kvalitet på grund av närvaron av slem och inert material.

3. Den finhackade slemhudsen mackeriseras i utspädd saltsyra (ca 2%), och till det filtrerade lösningen tillsättes vanligt salt; den flytande fällningen, vilken resulterar, tvättas omsorgsfullt, torkas sedan och den torkade återstoden blandas med mjölksocker tills artikelns styrka är sådan att 1 korn kommer att lösa upp 3000 korn av koagulerat albumen, styrkan som styrs av United States Pharmacopoeia.

4. En skala pepsin tillverkas genom att smälta slemhinnan vid temperaturen ca 100 ° C med ca 0, 2% HCl (eller vatten som surgörs med andra syror i samma grad av surhet) tills membranet är helt eller nästan alla upplösta .

Lösningen neutraliseras med en lämplig alkali och den filtrerade produkten sprids efter nedsänkning genom indunstning vid en låg temperatur (ibland i vakuum) till en sirapaktig konsistens på glasplattor och torkas i en ström av varm luft för att tillåta temperaturen att överstiga 40 ° C. (104 ° F). Den torkade transparenta filmen skrapas sedan från plattorna och bryts i mer eller mindre fina lameller.

Beskrivning:

Ett gulvitt amorft pulver eller tunna, blekgula, något transparenta vågar, svag lukt och liten saltlösning eller surt smak, men ingen indikation på sönderdelning. bör inte vara hygroskopisk. Det innehåller alltid lite rennin; dess lösningar kommer därför att koagulera mjölk. Oförenlig med alkalier, alkohol och värme gör det inert.

Åtgärd och användning:

Pepsin har en matsmältningsverkan på maten som tas in i magen och används som ett konstgjort medel för att hjälpa matsmältningen när det finns funktionell försvagning av magen.