Metoder för inspelningsavskrivningar (med journaler)

Det finns två sätt att registrera avskrivningar i kontot:

(1) Direkt metod (ingen avsättning för avskrivningskonto upprätthålls):

Avskrivningar debiteras genom debitering av avskrivningskonto och kreditering av tillgångskontot. Avskrivningarna avslutas genom överföring till resultat- och förlustkonto i slutet av året. Tillgångskontot visas i balansräkningen till dess nedskrivningsvärde, det vill säga kostnaden minus avskrivningar vid årets slut.

Tidskriftsuppgifter enligt denna metod är:

(2) Indirekt metod (Avsättning för avskrivningskonto upprätthålls):

Avskrivningsbeloppet debiteras till Avskrivningskonto och krediteras Avsättning för avskrivningskonto (eller ackumulerat avskrivningskonto). Avskrivningsbeloppet överförs till resultat- och förlustkontot vid årets slut. Anläggningskontot kommer dock att redovisas till anskaffningsvärde och den ackumulerade avskrivningen visas antingen som ett avdrag från tillgången eller detsamma kan visas på skuldsidan i balansräkningen.

Tidskriftsuppgifter enligt denna metod är: