Lagerstyrningsmodeller (med formel)

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om lagerstyrningsmodellerna.

Modell I:

Derivation av Harris formel för momentan tillförsel, kontinuerlig förbrukning och noll buffertlager:

Detta förhållande ska vara giltigt för inköp såväl som tillverkare av varor:

Fall 1. Köpfall:

Använda notationerna

Q = Ekonomisk ordning kvantitet EOQ (för ingående material)

D = Årlig efterfrågan eller Förbrukning av inmatningsmaterial = Årlig användning av varor

C = Enhetskostnad, dvs kostnaden för enhetsmaterial

P = Anskaffningsavgift eller beställningskostnad per kvantitet Q och det kan inkludera.

(i) Kostnad för behandling av rekvisitionerna.

(ii) Kostnad för att ta emot materialet eller transportkostnaden upp till anläggningen

iii) Kostnader för kvalitetskontroll och inspektion som berörs.

I = räntekostnad per enhet per år

H = Inventarinnehav eller bärande kostnad

Vilket kan innehålla följande:

(i) Kostnad för lagring och hantering av material.

(ii) Skatter och försäkringar i lager under lagring.

(iii) Försämring och föråldrade lager under lagring.

(iv) Kostnad för att upprätthålla register över ingående materiella lager.

(H är tagen som procent av enhetens materialkostnad)

Fall II. Produktionsfall:

Q = Ekonomisk parti storlek som ska tillverkas.

D = Årlig produktion.

C = Enhetskostnad för produktion som omfattar:

(i) Råmaterialkostnad per enhet.

(ii) Arbetskostnad per enhet.

(iii) Kostnader per huvuden per enhet.

P = Förberedelse eller inställning för kvantitet

Q = Den innehåller följande:

(i) Arbetskostnad för uppställning av maskiner / utrustning, verktyg, jiggar och armaturer och tillbehör.

(ii) Papperets arbetskostnad involverad i produktionsplanering och kontroll, verktygsrum och inmatningsmaterialaffärer.

(iii) Kostnaden för skrot som orsakats på grund av de första provkörningarna under produktionsprocessen och maskinens ledig tid under denna process.

H = Förteckning över aktiekurs eller innehavskostnad. Den tas som procent av enhetskostnaden, det kan också uttryckas som rupier per enhetskostnad.

För att härleda relationen för EOQ och ELS dvs ekonomisk order kvantitet eller ekonomisk parti storlek,

Låt Y c = Total årlig kostnad (total årlig investering)

Y c = Materialkostnad + Årlig Inventory Carrying eller Holding Cost + Upphandling eller Förberedelse eller inrättande av kostnad.

Materialkostnad = Enhetskostnad x Årlig Produktion / Användning = C x D Årlig lagertillgång / Innehavskostnad.

I denna avledning har inget reservlager hållits.

Modell II:

Ekonomisk Order Antal eller Ekonomisk Parti Storlek Med Reservstock:

När tillförseln är momentan och förbrukningen är kontinuerlig och det finns f reservlager och för denna modell visas mönstret av lager i angränsande fig. 12.5

Efter tidigare noteringar och R som reservlager har vi den totala årliga kostnaden.

Modell III:

Ekonomisk order kvantitet eller ekonomisk parti storlek när det är brist som visas i figur 12.6.

Vi har övervägt de fall där alla krav uppfylldes från lager och systemet var aldrig i lager.

I det nuvarande fallet måste all efterfrågan uppfyllas i slutändan, men systemet kan vara kortfristigt under en tid. För brist är pålagd för leverantören för att motverka sådan praxis. I händelse av brist på beställningar ska det tillåtas.

Med vanliga noteringar som följd i tidigare modeller med

C 1 = Penalty per enhet brist kostnad per enhet tid.

Q = Beställningskvantitet eller lotstorlek.

Q m = Maximal lagernivå.

n = Antal order per år = D / Q

Total tid för cykeln t = t 1 + t 2

t 1 är den tid då efterfrågan är uppfylld från lagerlager t 2 är den tid då brist uppstår. Använda geometriska förhållanden från dessa liknande trianglar som visas i figur 12.7.

Modell IV:

Ekonomisk partiell storlek när tillförseln är kontinuerlig (ej momentan) konsumtion är kontinuerlig, ingen brist och inget buffertlager. Leveransgraden är större än konsumtionshastigheten p så det finns en gradvis uppbyggnad av lager i takt eller (S - p).

. . . Uppbyggnadsgraden = (S - p) Modell för ekonomiska parti storlekar med utbud och konsumtion varierar, inga brister, inget buffertlager, leveranssats = n konsumtionshastighet = s.