Internet: Essay på Internet som massmedia

Denna uppsats ger information om Internet som massmedia!

Under de senaste hundra och femtio åren har de mest slående dragen i utvecklingen av kommunikationstekniken varit kapaciteten att förmedla information till ett ständigt växande publikum med en hastighet som nu gör kommunikation direkt. Hastigheten för både sändning och interaktiv kommunikationsteknik har hjälpt till att komprimera dramatiskt alla slags relationer i både tid och rum.

Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Internet_map_1024_-_transparent.png/1024px-Internet_map_1024_-_transparent.png

Medierna i alla dess former blev ett centralt inflytande i skapandet av individuella, kommunala och nationella identiteter i de postindustriska samhällena. Emancipationspotentialen för ny informations- och kommunikationsteknik har stärkts ytterligare av Internetens framväxt som ett decentraliserat, interaktivt, relativt mer demokratiskt nätverk som skapat virtuella samhällen och flera realiteter.

Från en blygsam start som en framträdande för tekniken och dess kommersiella möjligheter till bildannonsering har Internet haft en roll i att utöka mediemiljön. Internet beror i grunden på telekommunikationskapacitet. Det förutses allmänt att producera "digital" konvergens, där dator, telekommunikation och sändning alla sammanfogar i en enda ström av diskreta bitar som bärs på samma allestädes närvarande nätverk. I denna omvandling av medierad kommunikation till en mer språklig, mer interaktiv, närmare "naturlig" kanal, står Internet ut för att utöka deltagandet i vad det än berör.

Vissa forskare har hävdat att Internet har blivit ett massmedium som används mest av relativt passiva konsumenter, och som sådana kommer stora innehållsleverantörer att dominera det. Det finns en annan åsikt, som hävdar att Internet inte är massmedia. Enligt dem är Internet ett jätte nätverk som förbinder otaliga mindre grupper av länkade datanät och med tanke på de tre funktionerna på Internet, nämligen: (i) elektronisk post eller e-post (överföring av meddelanden till adressat eller flera adressater), (ii) bulletin styrelsen (som vanligt anslagstavla) och (iii) World Wide Web (dokument som finns lagrade på Internet med varierad information) är det uppenbart att det endast är tillgängligt för ägaren av en dator som är ansluten till datornätverket och det kan därför inte betraktas som massmedia. De ser Internet för att skicka meddelanden till datorns ägare och det överför inte meddelandet eller informationen till allmänheten som massmedia gör.