Betydelsen av produktkunskap för säljare

Låt oss först veta varför man behöver produktkunskaper. Kort sagt är de:

1. Försäljning, en trevlig uppgift:

En säljare ska ha aktuell information om de produkter han handlar med kunderna. När man har grundlig kunskap känner han glädje att förklara för andra. Komplett och användbar kunskap om varor är grundläggande förutsättning för en säljare. Dessa kommer att öka försäljningen och ge bättre service till köpare. Rätta idéer, inte gissa arbete, skapa självförtroende, vilket genererar potentiella köpare genom tillfredsställande kontakter. Kunskap gör försäljarens jobb ett lyckligt.

2. Teknisk kunskap:

Det finns vissa produkter som behöver fullständig information om deras funktion. Vanligtvis ställer kunderna frågor för att klargöra tvivel eller vissa kan ha törst efter att öka kunskapen. I sådana fall kommer säljaren att vara i trubbel för att möta sådana utsikter som känner att en viss säljare antar bedräglig attityd. För att övervinna alla dessa bör säljaren ha fullständig information om de produkter som han behandlar.

3. Produktkunskap kopplad till personlighet:

Produktkännedom är en bakgrund där säljarens personlighet fungerar som en scooter-plug. Kunderna är mycket intresserade av att se hur en säljare förklarar produkterna och hur han erbjuder en hjälpande hand för ett korrekt köp. Försäljnings personlighet, utan kunskap om produkt är som en torrvattenreservoar.

4. Djup Självförtroende:

Om en säljare saknar fullständig kunskap om produkterna är det synd. Förtroendet växer när han kan förklara produktens kapacitet, prestanda, meriter och begränsningar i perspektivet. Hans perfekta kunskap om produkten kommer självklart att öka förtroendet för sig själv. Alla typer av frågor kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt av en sådan säljare. Om en enda fråga är obesvarad eller felaktigt besvarad uppstår tvivel i konsumenternas sinne.

5. Vinnande kunder från tävlande:

För närvarande är produkterna av olika slag och marknaden ökar. Tävling är dagens ordning. Framgången i försäljningen beror endast på försäljarens förmåga. De konkurrerande produkternas egenskaper och demeriter måste förstås av köparna, eventuellt med fakta och siffror. Alla dessa hjälpmedel för att vinna kunderna från konkurrenternas område.

6. Försäljningspoäng:

En ordentlig förståelse av en produkt har många fördelar eller försäljningsställen. Kunderna är mycket angelägna om försäljningsställen, såsom hållbarhet, produktivitet, dess paket, rabattförsäljning, försäljningsvillkor, mönster, prisreduktion, konvertibilitet, enkel drift etc. Alla dessa gynnar en försäljning och är relaterade till köpmotiv. En säljare måste känna till alla dessa för att öka försäljningen vid räknaren.