Betydelsen av optimal penningförsörjning för full sysselsättning

Betydelsen av optimal penningförsörjning för full sysselsättning!

Enligt Duesenberry är penningpolitiken emellertid en av en uppsättning instrument som kan användas för att uppnå full sysselsättningsmål.

En lämplig användning av något politiskt instrument beror på hur övriga policies följs. Den viktigaste uppgiften för penningpolitiken är för honom att hitta en räntesats som exakt motsvarar efterfrågan på investeringar med full sysselsättningssparande. Faktum är att en viss satsning krävs för att uppnå full sysselsättning. Detta kan illustreras schematiskt som i Fig. 1.

I figur 1 visar linjen C + G förbrukningen plus statliga utgifter på vilken inkomstnivå som helst som följer av en viss kombination av offentliga utgifter och skatter inom en viss finanspolitik. Penningpolitikens uppgift är således att skapa en efterfrågan på investeringar som gör att C + G + I-linjen passerar genom en punkt över FE, dvs full anställningspunkt.

Avståndet ba är den potentiella fullständiga sysselsättningsbesparingen av ekonomin. Därför är penningpolitiken att sätta det så stora penningmängden i omlopp som kan ge en räntesats som exakt motsvarar efterfrågan på investeringar med full sysselsättningssparande. Detta kan visas schematiskt som i Fig. 2.

I figur 2 visar den vertikala linjen S full sysselsättningsbesparing I i (a) den nivå av investering som förknippas med olika räntenivåer av full sysselsättningsökningar.

DR är den ideala räntan vid vilken investering blir lika med sparande vid full sysselsättningsbalansnivå. I panel (b) representerar YF-kurvan likviditetspreferensen som efterfrågan på pengar vid denna fulla sysselsättningsnivå. I förhållande till denna efterfrågan på pengar är OM-mängden penningmängden nödvändig för att uppnå OR-räntan, vilket är lämpligt för att inducera investeringar som krävs för full sysselsättning, och den fullständiga sysselsättningsbesparingen och investeringsnivån kommer att jämföras med en sådan skattesats. Således OM, den optimala penningmängden ska frisläppas av den monetära myndigheten för full sysselsättning.

Genom att uppmuntra sparande och investeringar kan penningpolitiken spela en effektiv roll för att uppnå sitt mål för full sysselsättning.

Även om syftet med full sysselsättning i ett fattigt land inte kan minska fattigdomen, bör dess betydelse i en utvecklingsekonomins penningpolitik inte underskattas.

Enligt många moderna ekonomers uppfattning är det egentliga målet med penningpolitiken varken prisstabilitet eller penningneutralitet utan optimalt utnyttjande av resurser på full sysselsättningsnivå.

Penningpolitiken kan påverka sysselsättningen genom att påverka olika bestämningsfaktorer som produktionen, produktblandningen, arbetsintensiteten i produktionsmetoden etc. Tilldelningen av resurser påverkas genom kreditutnyttjande styrd av användningen av kontrolltekniker. Som sådan kan penningpolitiken positivt bidra till att främja en hög sysselsättningsnivå i ett utvecklingsland.