Hur använder man Active Voice och Passive Voice? (Med träning)

Vad är aktiv och passiv röst och dess användningsområden?

Ett verb är i Active Voice när det är formuläret visar att den person eller sak som betecknas av motivet gör något eller är handlingens handling, t.ex. Ram hjälper Hari. (Ram ämnet gör någonting) Ett verb är i passiv röst när dess formulär visar att något görs för den person eller sak som betecknas av ämnet t.ex.

Hari är hjälpt av Ram dvs något görs till Hari (personen som betecknas av ämnet). Verbet hjälpte är då i passiv röst. Det kommer att märkas att när verben ändras från aktiv röst till passiv röst, blir objektet för det transitive verbet i den aktiva rösten, dvs Hari, föremål för verbet i den passiva rösten.

Användning av passiv röst:

(a) Passiv röst är generellt föredragen när aktiva former skulle innebära användning av ett vagt pronomen eller substantiv som; någon, de, vi, människor etc.

Min penna har blivit stulen. (Passiv form)

Någon har stulit min penna. (Aktiv röst)

Jag fick mitt namn (passiv röst)

De frågade mig mitt namn. (Aktiv röst)

Således pronomen som någon, de, vi, etc. behöver inte användas i passiv röstdom.

(b) Den passiva röst används när ämnet är ett obestämt pronomen som "en";

Ansökan måste signeras och ingen måste skriva in ansökan.)

c) Passiv röst är obligatorisk att använda i meddelanden. som

Entitet förbjudet

Håll tyst etc.

Användning av aktiv röst och passiv röst:

Den aktiva rösten används när handlingaren görs framträdande. Passiv röst används när personen eller saken agerade ska göras framträdande.

Regler för konvertering från aktiv röst till passiv röst:

1. Object of Transitive Verb blir föremål för verbet i passiv röst, dvs i ovanstående exempel

Ram hjälper Hari

(Hari objektet för det transitive verbet i aktiv röst blir föremål för verbet hjälpte i passiv röst. Detta är endast möjligt i transitive verb eftersom ett intransitivt verb har inget föremål t.ex.

(a) Ram hjälper villigt. (Det finns inget objekt)

2. Om det transitive verbet har två objekt kan något av de två objekten bli föremål i passiv röst, t.ex.

(a) Aktiv röst: - Jag lärde mig Ramhistorik.

(b) Passiv röst: - Historia lärdes till Ram av mig. Eller Ram lärdes historia av mig.

3. Förpositionsbeteckningen bör inte släppas när du växlar från aktiv röst till passiv röst.

(a) Aktiv röst: - De skrattade på Joker.

(b) Passiv röst: - Jokeren skrattade åt dem.

4. För att byta hjälpverbet från aktiv röst till passiv röst lägg till "vara" tillsammans med verbens tidigare deltagande.

(a) Aktiv röst: - Ram kan göra arbetet.

(b) Passiv röst: - Arbetet kan utföras av Ram.

5. För att ändra nödvändiga meningar "låt ... vara" används. Om meningen ska förbli så nödvändig, annars ska "användas" användas.

(a) Aktiv röst: - Stäng dörren.

(b) Passiv röst: - Låt dörren vara stängd, eller Dörren ska vara stängd.

6. När en transitive verb används i en tvingande mening, så ändras den till passiv röst på följande sätt.

(a) Aktiv röst: - Gå ut.

(b) Passiv röst: - Du är beordrad att gå ut.

7. Passiv röst är det mest användbara för att uttrycka sak opersonligt genom att börja meningar med "Det är .............

(a) Aktiv röst: Det sägs att indianerna är industriella.

(b) Passiv röst: Människor säger att indian är industriell,

(a) Aktiv röst: Folk tror att huset är hemsökt.

(b) Passiv röst: Man tror att huset är hemsökt.

8. Ibland ändras inte ett transitive verb till passiv form utan ger passiv mening; som

Socker smakar sött, dvs socker är söt när den smakas.

Dessa druvor smakar sura. (Druvor är sura när de smakas).