Viktiga Sisson s funktioner i Human Resources Management ges nedan

(i) En stress på integrationen av personalpolitik med affärsplanering.

(ii) Ansvarsområde för personalledning finns inte längre hos specialistledare men antas nu av ledande ledningsstyrning.

(iii) Fokus skiftas från ledarskaps-fackliga relationer till relationer mellan ledare och anställda, från kollektivism till individualism.

(iv) Det finns en stress på engagemang och utövande av initiativ, med chefer som nu donerar rollen som "enabler", "empowered" och "facilitator".

Image Courtesy: lh5.ggpht.com/_iFIztPmvqg8/Management.jpg

Den första punkten tyder på att HRM inte bara är en strategisk aktivitet i sig utan en som är central för uppnåendet av affärsmål. personalresursen är nu erkänd och utnyttjas som den mest värdefulla av alla organisatoriska tillgångar.

Den andra punkten identifierar behovet av personalchefer att "ge bort" ansvaret för förvaltningen av mänskliga tillgångar till ledande (linje) ledning.